Aanmelden Inspiratiedag 2023

DE STEM VAN TOEKOMSTIGE GENERATIES EN DE VERKIEZINGEN

Dinsdag 26 september, vanaf 11.00 uur tot ca 16.00 uur, Johannescentrum Utrecht

Het ochtendprogramma met Jan van de Venis en Dolf Jansen is plenair.

Het middagprogramma biedt de mogelijkheid te kiezen uit verschillende thema’s. Bij de indeling van de groepen houden we zoveel mogelijk rekening met de aangegeven voorkeuren.

Lokale groepen

Waar zijn ze actief, hoe richt je een lokale groep op, wat zijn de thema’s waarmee een lokale groep zich kan bezighouden, wat is de financiële ruimte, welke p.r. middelen zijn er beschikbaar, hoe is de verhouding bestuur – lokale groepen? Wat kun je doen in verkiezingstijd?

Vertegenwoordigers van verschillende lokale groepen vertellen over hun ervaringen.

Klimaatgesprekken

Hoe ga je in gesprek met je kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden over jouw zorg om klimaatverandering? Is dat een ander soort gesprek dan met vertegenwoordigers van politieke partijen of bedrijven? Alina Salomon (Stichting Klimaatgesprekken) geeft samen met haar collega-klimaatcoaches handvatten voor een constructief klimaatgesprek.

Indenken in de wereld van toekomstige generaties

O.l.v. Jan van de Venis (waarnemend ombudspersoon Lab/Toekomstige Generaties) doen we een inleefoefening in de situatie van de volgende 7 generaties

Muziek: Klimaatliederen

Zing je graag bij klimaatbijeenkomsten en -demonstraties?
Bespeel je een blaasinstrument? Onder leiding van een dirigent wordt een aantal bekende klimaatliederen ingestudeerd en bij de plenaire afsluiting ten gehore gebracht. Voor een vrolijke strijdbare en inspirerende afsluiting.

Ted AgesAanmelden Inspiratiedag 2023