Met de Toekomststoel de provincies in

Lokale groepen van Grootouders voor het Klimaat brengen geld bij elkaar om de Toekomststoel naar de Provinciehuizen te krijgen. Provincies hebben bij uitstek verantwoordelijkheid voor het beheer en de inrichting van hun gebied. Hoe ziet het er over dertig of vijftig jaar uit? Beslissingen nu bepalen de leefomgeving van de toekomstige generaties. Daarom is het belangrijk dat de Toekomststoel de Statenleden herinnert aan hun rechten en voorkomt dat alleen de belangen op korte termijn worden meegewogen.

Provincie Utrecht als eerste

Voorafgaand aan de Statenvergadering op 19 april 2023 hebben een tiental Grootouders de Toekomststoel na een korte toelichting aangeboden aan de 49 nieuwgekozen Statenleden.

Op basis van een unaniem aangenomen motie van de Partij voor de Dieren is vervolgens de vijftigste (lege) stoel in de Statenzaal voorzien van loper over de rugleuning. Beide symbolen zullen de Statenleden steeds helpen bij hun belangenafweging.

Zuid-Holland

Op woensdag 10 mei 2023 hebben een vijftiental Grootouders voor het Klimaat uit Zuid-Holland de Toekomststoel aangeboden aan de heer Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De overdracht vond plaats vlak voor de eerste Statenvergadering sinds de verkiezingen. Er waren ook veel  Statenleden aanwezig.

De sfeer was heel hartelijk en alle grootouders mochten mee naar binnen.

Namens de aanwezige grootouders gaf Harm Jan Lamers een korte uitleg over de missie van de Grootouders voor het Klimaat en de rol van de toekomststoel. Bij de vorming van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten moeten de afgevaardigden oppassen dat korte termijn belangen geen voorrang krijgen boven de belangen van toekomstige generaties. De Toekomststoel is bedoeld om het provinciebestuur eraan te herinneren dat het nemen (of niet nemen!) van besluiten gevolgen heeft voor onze kleinkinderen en toekomstige generaties. Hij vroeg de Commissaris van de Koning en alle leden van Provinciale Staten zorg te dragen voor een leefbaar Zuid-Holland voor onze kleinkinderen en de toekomstige generaties.

De heer Smit dankte voor de stoel en vertelde dat hij zich, als grootvader van twee kleinkinderen aangesproken voelt. Hij gaf aan dat Provinciale Staten een open oog heeft voor het klimaatprobleem en vermeldde dat het Provinciehuis onlangs is gerenoveerd en helemaal energieneutraal gemaakt. Hij beloofde dat de stoel een prominente plaats in het gebouw zal krijgen.

We sloten af met het zingen van ons klimaatlied.

De Toekomststoel in de vergaderzaal van PS Zuid-Holland

Kort nadat de heer Smit afscheid had genomen om naar de vergadering te gaan nam een van de Statenleden de stoel mee naar binnen, de vergaderzaal in en plaatste die in het midden, vlak voor de voorzitter.

Noord-Holland volgt op 30 mei

En op 30 mei volgt de aanbieding in het Provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem. De overhandiging daar zal vergezeld gaan van het aanbieden van kindertekeningen.

Afspraken voor het aanbieden in andere provincies zijn nog in de maak. Houd daarvoor de nieuwsbrief en deze site in de gaten.

Ted AgesMet de Toekomststoel de provincies in