Geen categorie

Voorlezen op de dag van de Duurzaamheid 2018

16 juli 2019

Tijdens de dag van de duurzaamheid op 10/10 worden landelijk duizenden kinderen voorgelezen over een duurzaam onderwerp. Al jaren een groot succes! De laatste editie was op dinsdag 10 oktober 2018. Op deze Dag van de Duurzaamheid, werden in Nederland tienduizenden kinderen voorgelezen uit het boek ‘De Kracht van Nieuwe Energie’, dat speciaal voor de Dag van de Duurzaamheid door pabo-studenten is geschreven. Burgemeester Femke Halsema trapte de landelijke Voorleesactie af in Theater De Krakeling in Amsterdam.

10 grootouders hadden zich opgegeven om aan deze actie mee te doen. Ineke Touber was een van hen. Ze heeft voorgelezen op de Boeierschool Lelystad aan groep 7, hieronder te zien.

“Juf Petra Husmann van de Zee-anemoon was heel enthousiast over de voorleesactie en was heel blij met de boeken die ik had meegebracht en op school heb achtergelaten. Ik heb het onderwerp ‘energie’ gekozen en na aandachtig naar het verhaal geluisterd te hebben mochten de kinderen zelf aan de slag met een vragenlijst over het energiebeleid in de klas: gaan de computers tussen de middag uit, wordt de verwarming aan het eind van de dag dichtgedraaid (nee, dus want de verwarming op basisscholen wordt ergens centraal geregeld, hetgeen betekent, vertelde Juf Petra mij, dat ze soms ’s morgens eerst even de ramen open moeten zetten omdat het zo ontzettend warm is) enz. De kinderen werkten met een vragenlijst in groepjes van twee waarna op het bord de antwoorden geturfd werden. Jammer genoeg ging de tijd dus veel te snel om en konden we het project niet helemaal afmaken.  Maar het was ontzettend leuk!
Vanwege de nieuwe privacyregels heeft Juf Petra van achter uit de klas foto’s gemaakt”.

lees meer
urgendaVoorlezen op de dag van de Duurzaamheid 2018

PBL: Nederland gaat bij huidig beleid Urgenda vonnis niet realiseren

16 juli 2019

In het zogenoemde Urgenda vonnis van 2015 heeft de rechtbank de Nederlandse Staat verplicht de uitstoot van broeikasgassen in 2020 te reduceren met 25% ten opzichte van 1990. In hoger beroep is dit vonnis in 2018 bekrachtigd. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft op 25 januari een prognose gepubliceerd van de te verwachten uitstoot in 2020. Die zegt dat we bij het huidige beleid de 25% niet gaan halen en uitkomen op ca. 21%. Ook zal het aandeel duurzame energie in 2020 lager uitvallen dan de Europese verplichting die Nederland is aangegaan: 12,2% in plaats van 14%. Dat betekent dat er een groot gat is. De optimistische inschatting vanuit Den Haag is dat er een gat is van zo’n 9 miljoen ton CO2. Urgenda denkt dat het gat groter is op basis van ander onderzoek. Om dat gat te dichten zouden er op korte termijn extra maatregelen moeten worden genomen (zie lijstje met mogelijke maatregelen).
Het kabinet kondigde aan dat er in april maatregelen zullen worden aangekondigd om het gat te dichten. Gezien de grootte van het gat, de tijd die het duurt om maatregelen te realiseren, de kosten die met maatregelen gemoeid zijn en de maatschappelijke weerstand tegen bijvoorbeeld verlaging van de maximum snelheid, zijn meer acties nodig om de 25% reductie te halen. Als Grootouders voor het Klimaat zullen wij blijven hameren op het nemen van concrete maatregelen.

lees meer
urgendaPBL: Nederland gaat bij huidig beleid Urgenda vonnis niet realiseren

Loopt Nederland voorop?

16 juli 2019

Ons kabinet roept vaak dat we de meest ambitieuze klimaatdoelstellingen hebben vergeleken met de rest van Europa en dat Nederland voorop loopt als het gaat om het opwekken van hernieuwbare energie. Een groot deel van de bevolking gelooft ook dat we een van de beste zijn, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Maar als je naar de cijfers kijkt, sjokt Nederland juist achteraan. Uit het European Union Greenhouse Gas Inventory Report komt naar voren dat er in 2016 een reductie van broeikasgassen is gerealiseerd van 27,3% in Duitsland, 39,4% in  Groot-Brittannië, 28,3% in Denemarken, 19,7% in België en maar 11,8% in Nederland. Ook als het gaat om het behalen van de doelstellingen voor opwekken van hernieuwbare energie loopt Nederland achter, zoals hieronder in de figuur van Eurostat te zien.


Bron: Eurostat

Goed om daarbij te weten is dat volgens het CBS een Nederlander gemiddeld 34% meer uitstoot meer dan de gemiddelde Europeaan. Laten we ons daarom samen blijven hardmaken om die uitstoot te verminderen.

lees meer
urgendaLoopt Nederland voorop?

16 mei Pleinbijeenkomst in Den Bosch

14 mei 2019

Arie Bijl organiseert deze donderdag een pleinbijeenkomst voor het stadhuis in Den Bosch om andere Grootouders voor het Klimaat te ontmoeten en te kijken of de tweewekelijkse bijeenkomst naast Den Haag ook in Den Bosch kan plaatsvinden.

Kom vrijblijvend langs.

Datum: 16 mei
Tijd: 15.00-16.00
Adres: Markt 1, 5211 KA ‘s-Hertogenbosch

De actie is al opgepakt door de media. Zie In de media.

lees meer
urgenda16 mei Pleinbijeenkomst in Den Bosch

De doorrekening door de Planbureaus

18 maart 2019

De doorrekening door de Planbureaus

Wat is het Klimaatakkoord?

Nederland heeft zich als doel gesteld om in 2030 49 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990, om het Klimaatakkoord van Parijs te kunnen naleven. Nu loopt Nederland nog achter ten opzichte van andere landen. Met dit voorstel wil Nederland die achterstand inhalen. Om dat doel te bereiken, hebben overheden, bedrijven en maatschappelijke partijen de afgelopen tijd rond de tafel gezeten om afspraken te maken. Die onderhandelingen waren opgedeeld in vijf verschillende sectoren (van mobiliteit tot industrie), de zogenoemde klimaattafels. In december presenteerden de partijen een akkoord met 600 voorstellen.

Een overzicht van de belangrijkste maatregelen in het Ontwerp Klimaatakkoord is te vinden in www.klimaatakkoord.nl en in dit NOS artikel.

De doorrekening door de Planbureaus

Het pakket maatregelen van het Ontwerp Klimaatakkoord is doorgerekend door het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving (https://www.pbl.nl/publicaties/effecten-ontwerp-klimaatakkoord). De conclusie is dat met deze maatregelen het doel van 49% reductie waarschijnlijk niet wordt gehaald (zie figuur) en dat de kosten teveel terecht komen bij de minder draagkrachtige burgers en te weinig bij de industrie.

Hieruit blijkt dat met name de maatregelen in de industrie onvoldoende zijn.

Het goede nieuws

Onmiddellijk na de presentatie van de doorrekening kwam het kabinet met een aankondiging van zaken die zullen worden aangepast in het definitieve Klimaatakkoord.

  • Er komt toch een CO2 heffing voor de industrie
  • De industrie moet meer gaan bijdragen aan de energiebelastingen en de huishoudens minder
  • De subsidies voor nieuwe elektrische auto’s (de “Tesla subsidie”) worden verlaagd en voor tweedehands verhoogd; het geld om die subsidies te betalen zal niet komen van extra belasting op benzine en dieselauto’s
  • De toepassing van CO2 afvang en opslag in de industrie zal worden begrensd om echte verduurzaming niet te belemmeren
  • Er zullen meer maatregelen in de landbouwsector moeten worden genomen.

Al eerder was door het kabinet besloten de Hemweg kolencentrale in Amsterdam in vervroegd, nl. In 2020, te sluiten. Dat schelt zo’n 3 miljoen ton CO2 per jaar. Maar daarmee zal nog steeds niet worden voldaan aan het Urgenda vonnis om in 2020 25% reductie ten opzichte van 1990 te realiseren. Er zal nog veel meer moeten gebeuren om minimaal 9 miljoen ton reductie in 2020 te halen.  Urgenda heeft een lijst gemaakt met mogelijke maatregelen (link naar 40 puntenplan toevoegen).

Eind april komt het kabinet met plannen voor het halen van het Urgenda doel en met een standpunt over hoe het definitieve Klimaatakkoord er uit moet zien. Daarna is het woord aan de Tweede Kamer.

lees meer
urgendaDe doorrekening door de Planbureaus

Extra actie in Groningen

18 maart 2019

Let op! Door het weer afgelopen donderdag ging de bijeenkomst niet door, maar komen Cora en Corry op 19 maart samen op een andere plek. Kom de actie ondersteunen en iedereen overtuigen te stemmen voor het klimaat op 20 maart.

Data:  19/3
Tijd:   11.30-14.00
Adres: VVV: Grote Markt 29, 9712 HS Groningen

Voor vragen, neem contact op met: c.geljon@kpnmail.nl

lees meer
urgendaExtra actie in Groningen

10 maart: loop mee

6 maart 2019

Bij voorgaande klimaatmarsen waren er rond de vierduizend mensen op de been, bij de scholierenmars zelfs vijftienduizend. Laten we ervoor zorgen dat we op 10 maart met veel meer zijn! Zo laten we met zijn allen zien hoe belangrijk wij het als samenleving vinden dat er meer gebeurt om onder de 1,5 C opwarming van de aarde te blijven.

Kom als Grootouder voor het Klimaat naar deze grote klimaatmars. De Grootouders voor het Klimaat verzamelen om 12.30 uur bij de hoofdingang van het Amsterdam Centraal Station onder het bord Tram B. We zijn te herkennen aan het Grootouders voor het Klimaat spandoek. Ben je erbij?

Verzamelpunt:          hoofdingang Amsterdam Centraal Station, onder bord Tram B 
Adres:                       Stationsplein 2, 1012 AB Amsterdam
Duur bijeenkomst:   12.30-16.00 uur. 

Ben je niet in staat om te komen, overtuig dan in ieder geval je buurvrouw, neef, kleinkind of (oud)-collega om er wel bij te zijn.

Let op! De organisatie vraagt om geen flyers uit te delen.

lees meer
urgenda10 maart: loop mee