Geen categorie

Onderzoeksproject naar het imago van Grootouders voor het Klimaat

15 juni 2022

Profiel

Grootouders voor het Klimaat is een burgerbeweging van ouderen (zowel grootouders als anderen) die grote zorg hebben over de toestand waarin we de aarde nalaten aan de toekomstige generaties. Wij voelen ons ervoor verantwoordelijk om klimaatbeleid te bevorderen dat broeikasgassen terugbrengt in overeenstemming met de doelen van het Verdrag van Parijs (2015). En we proberen klimaatbewustzijn te stimuleren bij mensen van onze eigen generatie. Dit wordt weerspiegeld in het beeld van de grootouder die een kleinkind op de schouders draagt. 

Grootouders voor het Klimaat heeft meer dan 5000 ondersteuners, van wie 3500 onze nieuwsbrief ontvangen. We hebben rond de 100 actieve deelnemers. 

Actieve leden zijn betrokken bij diverse acties en activiteiten: de organisatie van lezingen en webinars, kleine bewustwordingsacties met standjes in diverse plaatsen, de ondersteuning van een voedselbos, het formuleren van petities en opiniestukken, de publicatie van brieven aan kleinkinderen en steeds weer nieuwe activiteiten.

En de belangrijkste en meest aandachttrekkende activiteit: om de twee weken demonstreert Grootouders voor het Klimaat voor de ingang van de Tweede Kamer en nodigt bij die gelegenheid telkens een parlementariër uit om te discussiëren over het klimaatbeleid. 

Onderzoeksonderwerp

Grootouders voor het Klimaat wil ouderen bereiken en mobiliseren uit alle lagen van de bevolking en ongeacht hun politieke voorkeur. Door deze mensen in beweging te krijgen proberen we de politiek te beïnvloeden. 

Er zijn verschillende vragen te beantwoorden:

 • de eerste vraag is: bereiken we onze doelgroep of slagen we er alleen in een specifiek deel van de ouderen te bereiken? 
 • de tweede vraag is: hoe zien ouderen in het algemeen en onze huidige ondersteuners ons?

We proberen een imago in stand te houden van een groep van actieve, en soms zelfs activistische maar niet radicale ouderen, omdat we mensen uit een breed spectrum willen bereiken.

Maar worden we ook zo gezien en is dit hoe mensen ons willen zien?

Wordt de manier waarop wij communiceren op de website en in de nieuwsbrief en via ons beeldmateriaal (logo, folders enz.) gezien als sympathiek en uitnodigend?

 • Hoe zien politici (die we proberen te beïnvloeden) ons? Zien ze ons als bezorgde ouderen met grote zorgen over het klimaat en de toestand waarin we de aarde nalaten en nemen ze ons serieus? Of zien ze ons als een marginale groep die niet echt een belangrijke groep vertegenwoordigt? En hoe zien politici de manier waarop wij communiceren? 

Onderzoeksmethode 

In het project willen we onze doelgroep, onze ondersteuners en politici vragen hoe ze ons zien.

Het project bestaat uit de volgende stappen:

 • afstemming over de formulering van de precieze onderzoeksvragen
 • ontwerp van de vragenlijsten en/of interviews en formulering van de precieze vragen
 • analyse van de antwoorden
 • opstellen van een rapportage van bevindingen en conclusies.

Omdat de doelgroep Nederlandstalig is, vindt de communicatie in het Nederlands plaats. Actieve beheersing van het Nederlands is dus vereist.

Tijdens het project is actieve begeleiding door een klein ondersteuningsteam vanuit Grootouders voor het Klimaat beschikbaar.

Belangstelling en nadere informatie graag aangeven aan m.m.goddijn at hetnet.nl 

lees meer
Ted AgesOnderzoeksproject naar het imago van Grootouders voor het Klimaat

Actie tijdens ING’s aandeelhoudersvergadering

21 april 2022

Oproep van Fossielvrij:
ING moet stoppen met het financieren van bedrijven die onze planeet onleefbaar maken
, zoals bedrijven die nieuwe fossiele projecten opzetten, biodiversiteit verwoesten en mensenrechten schenden. Het is tijd voor een fossielvrij ING, met oog voor de toekomst.

Daarom komen wij in actie tijdens ING’s aandeelhoudersvergadering. Met grote spandoeken, flyers en een visuele actie verwelkomen we de aandeelhouders en inspireren we tot een échte groene bank.

Foto: Cees Camel, Creative Commons

Kom ook, en neem je vrienden en familie mee. Samen maken we deze actie tot een succes.

📍ING-hoofdkantoor: Bijlmerdreef 106, Amsterdam

⏰ Maandag 25 april, 13.00 – 14.00 uur
Aanmelden: https://gofossilfree.org/nl/ing-fossielvrij-actie-agm/?akid=200765.3607815.Ls8KM9&rd=1&t=9&utm_medium=email

lees meer
Ted AgesActie tijdens ING’s aandeelhoudersvergadering

Werkgroepen

19 juli 2021

De actuele werkgroepen en hun activiteiten.

Uitwisseling van ervaringen tussen lokale groepen en signaleren van benodigde steun vanuit de landelijke organisatie zijn het belangrijkste doel. De planning en organisatie van de werkgroepactiviteiten kan door enkele regionaal actieve vrijwilligers worden verzorgd. Een kerngroeplid zorgt voor de contacten met de werkgroep.

Namen: Arie Bijl (Den Bosch), Bea en Jogchum Kooi (Hilversum), Han Visser (Zwolle), Hermien de Meijere (Amersfoort), Kees van Deelen (Haarlem), Bouke Oudega (Drenthe), Cora Geljon (Groningen), René van der Luer (Zuid-Limburg), Vera Hovers (Maastricht), Jan Korff de Gidts (Utrecht), Gert van der Slikke (Zeeland), Olga van Hulsen (Den Haag), Monique Lamers (Voorschoten), Jan Olijve (West-Friesland), Jan de Keizer (Dordrecht), Dick van Elk (Gouda)
Kernteam: Margriet Goddijn (vz) (Amsterdam)

Politiek

Nu de kabinetsformatie voorbij is blijven we als Werkgroep Politiek op verschillende momenten de politiek beïnvloeden.

Namen: Frans Vollenbroek, Dick van Elk, Vincent van den Bergen en Jan van der Vlugt
Kernteam: Corina van Arnhem (secr.), Philip Beekman, Bert Metz (vz)

Lezingen en webinars

Meerdere Grootouders voor het Klimaat maar ook anderen hebben lezingen gegeven, zie: lezingen/webinars op de pagina Bewustzijn

Leden: Eric Ferguson, Marijke Kohinor, Arie Jansen, Ad Juriaanse, Kees van Deelen, Margriet Goddijn
Kernteam: Bert Metz (coördinator), Philip Beekman

Internationale samenwerking

Het doel is samenwerking te zoeken met internationale bewegingen van Grootouders voor het Klimaat en jongerenorganisaties, voornamelijk in Europa. Zie het overzicht van deze bewegingen.

Onze eerste aandacht hebben daarbij het bevorderen van

 • goede uitvoeringsafspraken van de Europese doel Green deal (Fitfor55),
 • binnen bereik houden van het streefdoel van 1.5 graad
 • benutten van mogelijkheden van Europa om ook buiten Europa dit doel bereikbaar te houden.

Leden: Ernst John Kaars Sijpesteijn, Gabi Doxiadis, Philip Beekman, Bert Metz, Hugo Swinnen

Samenwerking

We werken samen in coalities met andere klimaatorganisaties, ouderenbonden en bewegingen als de Jonge Klimaatbeweging.

We werken op drie sporen:

 1. Demonstraties organiseren
 2. Lobbyen
 3. Campagne met goede voorbeelden vanuit de hele samenleving

Kernteam: Hans van Dijk, Leny Cobben, Sietse Brouwer

Kinderen

Nieuwe voorleesacties bedenken en meer grootouders enthousiast maken om voor te lezen. Eens per jaar wordt een prijs voor het beste Klimaatboek voor kinderen uitgereikt. Bevorderen dat “Moeder Aarde” het thema van de Kinderboekenweek wordt.

Leden: Margriet van der Valk, Yolanda Hermans, Wil van Egmond, Marijke Kohinor, Maaike Bierman, Anja Wouters,  Djuke Zwier, Sander Smits van Oyen
Kernteam: Margriet Goddijn

Concrete actie
om CO2 uit de lucht te halen. Dat is wat de Grootouders voor het Klimaat willen met de realisatie van een voedselbos. En dat gaat er komen. Het Leuker Voedselbos van boer Mark.

Leden: Anneke Duindam
Kernteam: Bert Metz

Ambassadeurs

Doel is het werven van nieuwe ambassadeurs voor de Grootouders voor het Klimaat.

Leden: Frans Vollenbroek
Kernteam: Bert Metz (vz), Leny Cobben

Grootouders voor het Klimaat voelen sterke betrokkenheid bij de vergroening van de pensioenfondsen. Daarom is er een eigen actieve groep gestart om de initiatieven die genomen worden, zoals acties bij Pensioenfondsen, te ondersteunen.

Leden: Jetty Becking, Janneke Bergstra, Jan Aantjes, Marijke Heijdens

Kernteam: Margriet Goddijn

Demonstraties

Dit team organiseert de tweewekelijkse demonstraties van de Grootouders voor het Klimaat op het Plein in Den Haag, maakt afspraken met de politie, nodigt sprekers uit.

Leden: Anneke Duindam, Lowie van Liere
Kernteam: Leny Cobben (coördinator)

Communicatie

Het doel van de werkgroep is om te zorgen voor eenheid in alle communicatie. Specifieke werkzaamheden voor nieuwsbrief, website, sociale media, flyers, pers en publiciteit, etc. blijven de verantwoordelijkheid van daarvoor aangewezen personen.

Leden: Lowie van Liere, Ted Ages, Krijn van Rijn, Bert Metz
Kernteam: Hans van Dijk (vz)

Aanmelden

Wat fijn dat je iets wilt doen voor de beweging.
Vul hieronder je gegevens in en schrijf in het tekstvak de werkgroepen waar je deel van wilt uitmaken.
Je kan in de werkgroep aangeven op welke manier je actief wilt zijn. De eerste keer alleen luisteren kan ook.

Vergeet niet op versturen te klikken.

Aanmelden als vrijwilliger

"*" geeft vereiste velden aan

E-mailadres*
Facultatief, wel handig om je te kunnen bereiken!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
lees meer
urgendaWerkgroepen

Grootouders voor het Klimaat mondkapjes

29 januari 2021

Aangezien de vooruitzichten er niet op wijzen snel mondkapjes-loos door het leven te gaan, verkoopt Grootouders voor het Klimaat haar eigen mondkapjes.

Product informatie
Deze 3-laags wasbare en herbruikbare mondkapjes zijn Fair Trade en ecologisch. De zachte stof zorgt voor een fijn draagcomfort. Per mondkapje ontvang je twee gratis filters, die voor extra veiligheid zorgen. €10,- per mondkapje is inclusief verzendkosten.

Bestellen?
Stuur een mail naar info@grootoudersvoorhetklimaat.nl met daarin je adres, het aantal mondkapjes dat je wil bestellen en de naam van degen die het bedrag overmaakt.

Betaling
Grootouders voor het Klimaat is geen aparte stichting, maar worden ondersteund door Urgenda. De betalingen worden via Stichting Urgenda apart geadministreerd, zonder daarvoor kosten te rekenen.

NL69 TRIO 0784 9175 58 t.n.v. Urgenda Zaandam.
Graag met vermelding: grootouders mondkapje [aantal mondkapjes].

Levertijd
Zodra we de betaling binnen hebben, streven we ernaar om de mondkapjes binnen drie weken te leveren.

lees meer
urgendaGrootouders voor het Klimaat mondkapjes

Digitale Pleinbijeenkomst: de jubilieumeditie!

1 december 2020

We demonstreren nu al vier jaar! Tijd voor een reflectie en vooruitblik op al die zaken waar de kerngroep en de werkgroepen mee bezig zijn. Want er gebeurt heel erg veel, en daar is niet iedereen van op de hoogte. Verschillende mensen uit die groepen gaan vertellen wat hun bezig houdt en richten de blik alvast op 2021.

3 december 14:00 t/m 15:00
Klik hier voor de zoom-link.

lees meer
urgendaDigitale Pleinbijeenkomst: de jubilieumeditie!