Geen categorie

19 januari webinar effecten klimaatverandering op natuur en biodiversiteit

8 januari 2021

De effecten van klimaatverandering op natuur en biodiversiteit

Spreker: Rik Leemans, hoogleraar Milieusysteemanalyse, Wageningen Universiteit.

In oktober 2020 luidden een veertigtal wetenschappers in de Volkskrant de noodklok: ‘Nederland doet te weinig tegen massa extinctie’. Het verlies aan biodiversiteit is een groot probleem, waar klimaatverandering een belangrijke rol in speelt en zal blijven spelen. Rik zal ook ingaan waarom de 1,5/2 graden doelstelling van Parijs zo sterk gemotiveerd is door biodiversiteit, en hoe hij (binnen IPCC) heeft bijgedragen aan de wetenschappelijke motivatie ervan.

De webinar bijwonen? Stuur een mail naar info@grootoudersvoorhetklimaat.nl en ontvang een dag van te voren de zoom link.

lees meer
urgenda19 januari webinar effecten klimaatverandering op natuur en biodiversiteit

Effecten van klimaatverandering op natuur en biodiversiteit.

16 december 2020

Webinar Grootouders voor het Klimaat.

Effecten van klimaatverandering op natuur en biodiversiteit.

19 januari 2021, aanvang 19:30 uur

Spreker is Rik Leemans, hoogleraar Milieusysteemanalyse, Wageningen Universiteit.

Hij is ook jurylid van de Internationale Gulbenkian Foundation. Deze heeft het afgelopen jaar Greta Thunberg de Humanity Prize toegekend. Zij heeft er al veel goede klimaatdoelen mee gesteund.

‘De voortgaande zesde massa extinctie zou de meest serieuze milieubedreiging kunnen zijn, omdat het onomkeerbaar is’ (Nature 2011). 85% van de soorten, die vroeger in Nederland voorkwamen zijn er niet meer. Onder water is de situatie nog erger. Verlies aan geschikte leefomgeving, systeemvreemde stoffen, te veel aan systeemeigen stoffen, menselijk gedrag en klimaatverandering worden genoemd als belangrijkste oorzaken. IUCN (International Union for Conservation of Nature): “Het besef begint door te dringen dat naast klimaatverandering de wereld nog een zeer ernstig ecologisch probleem heeft: de vernietiging van onze ecosystemen. Op 2 oktober 2020 luidden een veertigtal wetenschappers in de Volkskrant de noodklok: ‘Nederland doet te weinig tegen massa extinctie’. Het verlies aan biodiversiteit is een groot probleem, waar klimaatverandering een belangrijke rol in speelt en zal blijven spelen. De eerste vijf massa-extincties waren eveneens klimaat gerelateerd. Relevante vragen:

  • Hoe ernstig is het verlies aan biodiversiteit en wat kunnen de gevolgen zijn?
  • Wat is de rol van het klimaat in de vermindering van de biodiversiteit?
  • Wat kan en wat moet er gebeuren om het tij te keren?

Rik zal ook ingaan waarom de 1,5/2 graden doelstelling van Parijs zo sterk gemotiveerd is door biodiversiteit, en hoe hij (binnen IPCC) heeft bijgedragen aan de wetenschappelijke motivatie ervan.

 Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@grootoudersvoorhetklimaat.nl met als titel: Webinar Biodiversiteit, en je ontvangt tijdig een Zoom link.

lees meer
urgendaEffecten van klimaatverandering op natuur en biodiversiteit.

Digitale Pleinbijeenkomst: de jubilieumeditie!

1 december 2020

We demonstreren nu al vier jaar! Tijd voor een reflectie en vooruitblik op al die zaken waar de kerngroep en de werkgroepen mee bezig zijn. Want er gebeurt heel erg veel, en daar is niet iedereen van op de hoogte. Verschillende mensen uit die groepen gaan vertellen wat hun bezig houdt en richten de blik alvast op 2021.

3 december 14:00 t/m 15:00
Klik hier voor de zoom-link.

lees meer
urgendaDigitale Pleinbijeenkomst: de jubilieumeditie!

Kritische vragen aan Sigrid Kaag

1 december 2020

Live te volgen en mee te doen: dinsdag 1 december van 18:30 tot 20:30 uur

Wat vinden de Jonge Klimaatbeweging en de Grootouders voor het Klimaat belangrijk dat een volgend kabinet doet op het gebied van klimaat? En wat zijn de groene ambities en prioriteiten van Sigrid Kaag? Werner Schouten (JKB) en Philip Beekman (Grootouders voor het Klimaat) gaan in gesprek met Sigrid Kaag. Lees hier meer over Sigrid Kaag haar aftrap van de verkiezingscampagne.

dinsdag 1 december van 18:30 tot 20:30 uur
Klik hier om de livestream te volgen én doe mee tijdens het online klimaatgesprek!

lees meer
urgendaKritische vragen aan Sigrid Kaag

14 december 2020 webinar Groen uit de crisis

24 november 2020

Hoe komt Nederland groener uit de crisis?

Klik hier om de webinar terug te kijken
Klik hier voor de presentatie van Klaas van Egmond
Klik hier voor de presentatie van Marieke van der Werf

sprekers: prof. Klaas van Egmond (voormalig directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving en hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht, zie http://www.klaasvanegmond.nl ) en Marieke van der Werf (voormalig lid van de Tweede Kamer voor het CDA en communicatieadviseur, zie https://www.mariekevanderwerf.nu/)

De economie heeft zwaar te lijden van de corona crisis. Stimuleringsmaatregelen zijn nodig om nieuwe banen te scheppen. Hoe kunnen die maatregelen zo worden ingezet dat ze ook helpen het klimaatprobleem en andere sociale en milieuproblemen voortvarend aan te pakken? En waarom lijkt de politiek in Nederland hier niet warm voor te lopen, zoals blijkt uit de discussie over het “Wopke-Wiebes fonds”?

Voor diegenen die zich alvast willen verdiepen in het onderwerp zijn de volgende links nuttig:

 

lees meer
urgenda14 december 2020 webinar Groen uit de crisis

Johan Vollenbroek te gast bij online demonstratie 19 nov ’20!

19 november 2020

Johan Vollenbroek (nr. 2 van de Trouw Duurzame Top 100) is milieudeskundige en voorzitter van MOB (Mobilisation for the Environment), een NGO die zich inzet voor de verbetering van de milieukwaliteit. Dankzij zijn Mobilisation for Environment, een klein clubje dat zich vastbijt en strijdt, moet de uitstoot van stikstof nu echt worden aangepakt.

19 november demonstreren we van 14.00 tot 15.00 online via Zoom.
Klik hier voor de link. De Meeting ID: 871 1761 0811. Je hebt geen wachtwoord nodig.

 

 

lees meer
urgendaJohan Vollenbroek te gast bij online demonstratie 19 nov ’20!

9 september 2020 webinar Klimaatverandering

12 november 2020

Klimaatverandering: Hoe staat het er nu mee en wat kunnen we verwachten?

spreker: dr. Rob van Dorland, KNMI

Klik hier om de webinar terug te kijken.

Het is uiterst waarschijnlijk dat de opwarming van de aarde sinds het midden van de vorige eeuw wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten, zoals de verbranding van fossiele brandstoffen.  Zo is de concentratie van kooldioxide (CO2) gestegen van 280 moleculen per miljoen moleculen lucht (ppm) naar 410 ppm in 2019. Ook zien we een stijging van de concentraties van andere broeikasgassen, zoals methaan en lachgas samenhangend met landbouw en veeteelt. Wereldgemiddeld is de temperatuur aan het oppervlak ruim één graad gestegen ten opzichte van het gemiddelde over het tijdvak 1850-1900 (het pre-industriële tijdperk).

Deze opwarming gaat ongekend snel in vergelijking met de natuurlijke veranderingen in de geologische geschiedenis. De gevolgen van deze opwarming zijn talrijk: instabiele ijskappen, verdwijnend zee-ijs, krimpende gletsjers, zeespiegelstijging en veranderingen in ecosystemen. Ook neemt de hoeveelheid vocht in de atmosfeer toe en valt er meer neerslag, hoewel er grote regionale verschillen zijn: in sommige gebieden neemt langdurige droogte juist toe.

In de lezing zal nader worden ingegaan op de huidige wetenschappelijke kennis over het klimaatsysteem en hoe het klimaat mondiaal en in Nederland verder gaat veranderen als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen.

over de spreker
Rob van Dorland is sinds 1988 werkzaam bij het KNMI en momenteel senior adviseur klimaat. Hij is focal point van het VN-klimaatpanel (IPCC) voor Nederland, (wetenschappelijk) lid van de Nederlandse klimaatdelegatie en betrokken bij de nationale adaptatiestrategie en de signaalgroep van de Deltacommissie. Hij werkt met een team klimaatwetenschappers aan de volgende KNMI klimaatscenario’s voor Nederland.

lees meer
urgenda9 september 2020 webinar Klimaatverandering

online bijeenkomst 5 nov 14:00 – 15:00

27 oktober 2020

We hebben besloten in deze tijd geen offline pleinbijeenkomsten te houden. Desalniettemin gaat onze inzet voor een leefbare wereld onvermoeibaar door. We organiseren op donderdag 5 november van 14:00 t/m 15:00 een online bijeenkomst om toch onze stem te laten horen en de spirit erin te houden!

Klik op onderstaande link om deel te nemen en vul het wachtwoord 121928 in:
https://us02web.zoom.us/j/82603480536?pwd=eitscnhXdXZaRDBiOVA5a04xSFJ0UT09
Meeting ID: 826 0348 0536
wachtwoord: 121928

Op deze pagina leggen we uit hoe zoom werkt (klik op het kopje ‘zoom’).

lees meer
urgendaonline bijeenkomst 5 nov 14:00 – 15:00