Geen categorie

Gasten Pleinbijeenkomsten Den Haag

17 februari 2020

2020

16-01-2020 Jesse Klaver (GL)

2019

17-1-2019 Tom van der Lee GL
31-1-2019 Jan van de Venis Ombudsman Toekomstige Generaties
14-2-2019 Sandra Beckerman SP
21-3-2019 AlbertJan van der Neut (dirigent)
4-4-2019 Katalijne Buiteweg GL
4-4-2019 Maurits Groen
18-4-2019 Berend Potjer/Armine Stepanyan GL Zuid Holland
16-5-2019 Alexander de Roo Ex-Euro Parlementariër GroenLinks
16-5-2019 Geert Ritsema Euro Parlementariër SP
6-6-2019 Dilan Yesilgöz VVD
6-6-2019 Stientje van Veldhoven D66
5-9-2019 Suzanne Kröger Groen Links
5-9-2019 Joel Voordewind CU
5-9-2019 Wouter Koolmees d66
19-9-2019 geen gast
3-10-2019 Harold Leffertstra Noorse Grootouders
4-10-2019 Remkes PAS rapport
7-11-2019 Coby Goederond Schrijfster
21-11-2019 Linde Berg Leren voor Morgen
5-12-2019 Jubileum
19-12-2019 Carola Schouten CU

2018
18-1-2018 Marcel Beukeboom VN afgezant
1-2-2018 Liesbeth van Tongeren GL
15-2-2018
8-3-2018 Wiebes VVD
8-3-2018 Christine Theunissen. Joeri Oudshoorn Haags Klimaatpact
8-3-2018 Femke Slegers Den Haag Fossielvrij
22-3-2018 Selcuk Öztürk/Farid Azarkan DENK
22-3-2018 Lammer van Raan Partij voor deDieren
19-4-2018 Willem Moorlagh PvdA
07-06-2018 Laurens Jan Brinkhorst
5-7-2018 Kathalijne Buitenweg Groen Links
3-9-2018 Rob Jetten D66
20-9-2018 Bas Eijckhout Europarl. GL
18-10-2018 Meike Go/Mark Damen Jonge Klimaatbeweging
18-10-2018 Tom van der Lee GL
1-11-2018 Mattijs Siennot D66
1-11-2018 Bram van Oijk GL
15-11-2018 Guus Beugelink Stichtse Rijnlanden
15-11-2018 Katalijne Buiteweg GL
15-11-2018 Jesse Klaver GL
6-12-2018 Lammert van Raan Partij voor de Dieren
6-12-2018 Esther Ouwehand Partij voor deDieren
6-12-2018 Laura Bromet GL
6-12-2018 Mattijs Siennot D66
6-12-2018 Willem Moorlagh PvdA
6-12-2018 Carla Dik Faber CU
6-12-2018 Joeri Oudshoorn Stadspartij Den Haag
6-12-2018 Sandor Schoolstakers
6-12-2018 Mark Damen Jonge Klimaarbeweging
6-12-2018 Liesbeth van Tongeren GL Den Haag
20-12-2018 Maurits Grooen Waka Waka en andere bedrijven

2017
12-01-2017 Liesbeth van Tongeren
12-01-2017 Eric Smaling SP
19-01-2017 Sybrand Buma
26-01-2017 Marjan Minnesma
17-2-2017 Emile Roemer SP
17-2-2017 Gert Jan Segers CU
2-3-2017 Carla Dik Faber CU
2-3-2017 Alexander Pechthold D66
6-4-2017 Stientje van Veldhoven D66
20-4-2017 Marianne Thieme Partij voor de Dieren
20-4-2017 Thierry Baudet en Theo Hiddema
18-5-2017 Sharon Dijksma PvdA
19-5-2017 Liesbeth van Tongeren GL
1-6-2017 Henk Krol 55+
15-6-2017 Harry van Bommel SP
15-6-2017 Henk Kamp VVD
3-7-2017 Kees vd Staay/Eimert Dijkgraaf SGP
7-9-2017 Henk Kamp VVD
21-7-2017 Liesbeth van Tongeren GL
3-10-2017 Liesbeth van Tongeren GL
19-10-2017 Ed Nijpels
16-11-2017 Corrie van den Brenk 50+
21-12-2017 Esther Ouwehand Partij voor de Dieren

2016
1-12-2016 Liesbeth van Tongeren GL

 • Gasten 2017

 • Gasten 2018

 • Gasten 2019

lees meer
urgendaGasten Pleinbijeenkomsten Den Haag

CO2-compenstatie

17 februari 2020

Tegenwoordig wordt door bedrijven voor allerlei producten CO2 compensatie aangeboden: bij vliegreizen, Shell benzine, bij aardgas van veel energiebedrijven. Heeft dat zin en zo ja, wat komt er in de praktijk terecht van die compensatie?

CO2-uitstoot compenseren om vervolgens onbeperkt te vliegen, een benzineslurper te rijden, de verwarming extra hoog te zetten en je huis niet te isoleren is niet zo slim. Het omlaag brengen van je CO2-uitstoot is natuurlijk veel beter. Maar voor de uitstoot die echt niet is te vermijden, kan compensatie, in ieder geval tijdelijk, een oplossing zijn.

Dan is er nog de vraag hoe effectief de aangeboden CO2-compensatie is. In Trouw en ook op RTL Nieuws stond een goed stuk daarover. Veel CO2-compensatie stelt de zaken te rooskleurig voor. Er wordt niet geleverd wat is beloofd of de windmolens in India, die voor compensatie zouden moeten zorgen, waren er anders ook gekomen. Of de houtoventjes die aan gezinnen in Afrika worden uitgedeeld blijven ongebruikt (Oneworld).

lees meer
urgendaCO2-compenstatie

Reactie op artikel in NRC van 10 februari

11 februari 2020

Grootouders voor het Klimaat ondertekenen Klimaatakkoord niet

Kabinet zendt misleidende boodschap uit

Drie jaar lang demonstreren de Grootouders voor het Klimaat op het Plein in Den Haag, twee keer per maand in weer en wind. Daarbij bestookten ze honderden politici met hun Manifest voor een effectiever Klimaatbeleid. De Grootouders pleiten voor meer concrete acties. Want het Planbureau voor de Leefomgeving heeft nu al aangegeven dat het gestelde doel van 49% reductie in 2030 met de huidige afspraken niet gehaald worden. Wel vinden ze het Klimaatakkoord een goede stap maar er moet meer gebeuren om klimaatverandering enigszins binnen de perken te houden.

De Grootouders werden gevraagd ook Vriend van het Klimaatakkoord te worden. We doen dat niet, aldus Sietse Brouwer, omdat wij bang zijn dat, als wij Vriend van het Klimaatakkoord worden, we steun geven aan de boodschap van de overheid: “We hebben in Nederland klimaatverandering voldoende op de korrel, en we kunnen er de tijd voor nemen om klimaatmaatregelen te nemen.” Wij willen juist dat de overheid het ware verhaal gaat vertellen, om via voorlichting draagvlak te creëren voor een veel rigoureuzere aanpak van het klimaatprobleem. Veel sneller handelen is cruciaal.

Het eerlijke verhaal

Maatschappelijk draagvlak voor noodzakelijke veranderingen groeit als politici de moed tonen om consequent het eerlijke verhaal te vertellen. Daarvoor is een duidelijke en eensgezinde opstelling nodig van een brede Kamermeerderheid. De regering zendt nu de boodschap uit dat we het klimaatprobleem goed in beeld hebben, en dat we de tijd kunnen nemen om het op te lossen. Dat is helaas een illusie. De eerlijke boodschap is, dat de wereld nu al te veel is opgewarmd, met alle gevolgen van dien. De eerlijke boodschap is ook dat we met het huidige beleid afkoersen op een opwarming van ruim 3 graden, met zeer ingrijpende gevolgen. En ook dat oplossingen voorhanden en betaalbaar zijn en geen uitstel meer dulden. Politiek, bedrijfsleven en burgers zullen samen snel en voortvarend aan de slag moeten om de schade binnen de perken te houden en een leefbare wereld voor toekomstige generaties veilig te stellen.

Wat te doen om te versnellen?

 • Vertragende regels opruimen
  Burgers en bedrijfsleven moeten meer ruimte krijgen om de juiste dingen te doen, zelfs als dat niet binnen de huidige regelgeving past. Benoem een klimaatcommissaris om knelpunten weg te nemen.
 • Financiële prikkels vergroenen
  Juiste financiële prikkels zorgen ervoor dat klimaatvriendelijk gedrag niet duurder is dan fossiel. Klimaat en milieuschade moeten worden verdisconteerd in de prijs van energie, transport en producten.
 • Spoedprogramma scholing en herscholing
  Het in het klimaatakkoord opgenomen scholingsprogramma is nog niet zichtbaar op gang. Er moet snel een herkenbare bestuurlijke structuur komen om het pakket aan maatregelen op het terrein van arbeidsmarkt en scholing in gang te zetten en te coördineren.

De Grootouders blijven ook demonstreren om extra actie van de leden van de Tweede Kamer te mobiliseren, te ondersteunen en om ze scherp te houden. Bovendien hebben de Grootouders voor het Klimaat op korte termijn een afspraak met Eric Wiebes, minister Economische Zaken en Klimaat, die graag hun oplossingen wil horen. Grootouders voor het Klimaat kijken uit naar het gesprek want ze vinden een dialoog dat tot doel heeft bewustwording van het klimaatprobleem en draagvlak voor klimaatmaatregelen te bevorderen, volledig in lijn is met hun doelstelling. En daar dragen ze graag aan bij.

==================================================================================

Grootouders voor het Klimaat is een beweging voor iedereen die zich wil inzetten voor de volgende generaties. Sinds 5 december 2016 staan zij in weer en wind 2 x per maand voor de ingang van de Tweede Kamer op Het Plein in Den Haag. Daar spreken zij politici en voorbijgangers aan over hun zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor hun kleinkinderen. Daarnaast geven zij lezingen, spreken in bij commissies op provinciaal en lokaal niveau, lezen “klimaatboeken” voor aan kinderen op basisscholen en sponsoren een voedselbos. De Grootouders voor het Klimaat worden kosteloos door Urgenda ondersteund.

Grootouders voor het Klimaat
 

Philip Beekman

+31 6 50266690

www.grootoudersvoorhetklimaat.nl

lees meer
urgendaReactie op artikel in NRC van 10 februari

Juryrapport 2020

31 januari 2020

Het meest inspirerende kinderklimaatboek van 2019 – juryrapport

Namens de Grootouders voor het Klimaat mogen we vandaag voor het eerst de prijs uitreiken voor het meest inspirerende kinderklimaatboek. De jury heeft zichzelf als doel gesteld een boek te vinden dat heldere informatie geeft over klimaatverandering én inspirerend is voor kinderen. Dat blijkt geen voor de hand liggende combinatie. Tussen de genomineerde boeken zitten heel inspirerende verhalen, waarbij mooie tips worden gegeven hoe je als kind én volwassene iets kunt doen. Daarnaast zijn er ook boeken met goede informatie over de opwarming van de aarde. Maar er zijn er maar weinig die zowel informatief als inspirerend zijn.

Natuurlijk zijn we blij dat steeds meer auteurs en uitgevers klimaatverandering als een belangrijk onderwerp voor kinderboeken zien. We hopen dat er volgend jaar nog veel meer klimaatboeken komen. Graag geven we mee dat een goede research en redactie onmisbaar zijn, zodat er geen onjuistheden in de tekst komen. We zien bij de genomineerde boeken soms vertaalfouten en wetenschappelijke feiten die al een tijdje zijn achterhaald. Klimaatverandering is een lastig onderwerp, maar kinderen verdienen het om goed geïnformeerd te worden.

In het winnende boek zit dat wel goed. Het boek barst bijna uit zijn voegen van de informatie. De auteur gaat uitgebreid in op de gevolgen van klimaatverandering. Met voorbeelden laat ze zien dat er ook reden is voor optimisme. We vonden het wel jammer dat het lang duurt voor je als lezer bij deze broodnodige lichtpuntjes aankomt. De teksten in het boek hebben een fijne, lichte toon en de grappige illustraties sluiten daar goed bij aan. En dan ziet het boek er ook nog eens prachtig uit.

De winnaar van de eerste prijs voor het meest inspirerende kinderklimaatboek is: 123 superslimme dingen die je moet weten over het klimaat van Mathilda Masters met illustraties van Louize Perdieus.

 Amsterdam, 31 januari 2020

De jury:

Marc ter Horst (voorzitter)
Rijnvis Cranenbroek-van Wirdum
Lian Kandelaar
Petra Laseur

Lilly Platt

lees meer
urgendaJuryrapport 2020

Praten over klimaatverandering zonder ruzie

13 januari 2020

Je bent bezorgd over klimaatverandering, je bent overgestapt op groene stroom, je eet minder vlees en steunt de maatregelen die de overheid neemt om klimaatverandering tegen te gaan. En dan zijn er familieleden, vrienden en kennissen, die roepen dat het onzin is of dat het toch niet helpt omdat Nederland zo’n klein landje is. Herken je dat?

Gerrit Hiemstra heeft een aantal tips om wel in gesprek te gaan, maar ruzie te vermijden:

 • Benadruk de positieve kanten van de verduurzaming (schonere lucht, minder lawaai en minder vaak naar de garage door elektrische auto’s, een lagere energierekening, gezonder door minder vlees en meer fietsen).
 • Laat zien dat verandering van alle tijden is en ons vooruitgang heeft gebracht
 • Praten is beter dan elkaar via sociale media de waarheid zeggen
 • Heb geduld, van mening veranderen kost tijd

Waar je voor op moet passen, zegt Roxanne van Iperen in een artikel in Vrij Nederland, is om andere mensen de maat te nemen of ze wel “klimaatzuiver” genoeg zijn. Dat is niet de manier om mensen te overtuigen. Bovendien, het gaat om de echte grote veranderingen in onze energievoorziening en het aanbod van producten en dat kan alleen met overheidsmaatregelen worden bereikt.

Mensen die klimaatverandering ontkennen kun je niet altijd met wetenschappelijk bewezen feiten overtuigen. Toch kan het handig zijn te weten wat er wetenschappelijk vaststaat als iemand beweert dat het niet warmer wordt op aarde of dat klimaatverandering niet door de mens wordt veroorzaakt. Er is een handige website, Skeptical Science, waar de wetenschappelijke antwoorden op allerlei beweringen op een rij zijn gezet, in het Engels en voor een deel ook in het Nederlands. Zie ook het artikel in de New York Times.

lees meer
urgendaPraten over klimaatverandering zonder ruzie