Ambassadeur Herman Philipse

Ambassadeur Herman Philipse

Prof. dr. mr. Herman Philipse (1951)  studeerde rechten en wijsbegeerte. In 1985 werd hij hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Leidse universiteit en vanaf 2003 was hij universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. In 2021 ging hij met emeritaat.

Hij heeft veel internationale ervaring en doceerde Studium Generale-colleges voor een breed publiek. Daartoe verdiepte hij zich in een groot aantal onderwerpen, waaronder ook klimaatverandering. Hij deed onderzoek in de kennistheorie, godsdienstfilosofie en meta-ethiek en leidde het NWO-onderzoeksprogramma over Evolution and Ethics.

Hij schreef diverse boeken, dit jaar verscheen: Reason and Religion: Evaluating and Explaining Belief in Gods.

“ Als ik met mijn echtgenote over klimaatverandering praat, benadruk ik vaak dat wij in de gelukkigste tijd van de mensheid leven. Onze generatie in Nederland is geboren na de ramp van de Tweede Wereldoorlog en wij gaan dood voordat de klimaatverandering echt toeslaat.
Wij maken ons daarom grote zorgen over het leven van onze kleinkinderen. Doordat de opwarming van de Aarde, het gevolg van menselijke activiteiten, nog steeds toeneemt, gaat het zeeniveau verder stijgen. Zal het laaggelegen Nederland zich tijdens het leven van onze kleinkinderen nog voldoende kunnen beschermen tegen deze zeespiegel-stijging?
Die is een zeer grote bedreiging voor de mensheid en gaat mij zeer aan het hart.”

Ted AgesAmbassadeur Herman Philipse