Klimaatmars 2020-2021

Het is van groot belang dat de klimaatcrisis hét thema wordt voor de verkiezingen op 17 maart.

Door alle terechte aandacht voor corona dreigt de aandacht voor de veel grotere klimaatcrisis op de achtergrond te raken. De coronacrisis zal naar verwachting komend jaar (grotendeels) worden opgelost. De klimaatcrisis zal nog decennia duren.

Wij zijn mede-initiatiefnemer van de volgende twee acties waar nog veel geld voor nodig is:

1) Als vervolg op de grote Klimaatmars van maart 2019 worden op 14 maart 2021 klimaatmanifestaties georganiseerd in een aantal grote steden. Noteer die datum alvast. Grootouders voor het Klimaat is mede-organisator, tezamen met 10 andere grassroots bewegingen en gearriveerde NGO´s. Bij deze Klimaatcrisis Coalitie sluiten zich dagelijks meer organisaties aan; het belooft de grootste en meest diverse (corona-proof) klimaatmanifestatie ooit te worden.  Meer informatie op www.Klimaatmars2021.nl , waar je je ook kunt aanmelden als deelnemer (vereist i.v.m. corona).

2) Daarnaast bouwen we, in nauwe samenwerking met de Jonge Klimaatbeweging, aan een website met een (klimaat-)kieswijzer voor de Tweede Kamer. Die website wordt verlevendigd met filmpjes, citaten en foto´s van bekende en onbekende Nederlanders, steeds in samenspraak met hun (groot-)ouders of (klein-)kinderen). Het motto van de website is KiesvoorKlimaat, in het belang van toekomstige generaties. De website zal worden ondersteund door een social media offensief en een webinar.

Voor een actiefonds voor de website en ons aandeel in de Klimaatmars hebben we minimaal € 10.000 nodig. Daarom doen we een dringend beroep voor een (fiscaal aftrekbare) bijdrage.

Laten we als Grootouders gul geven om deze acties mogelijk te maken!
Stichting Urgenda
Nicolaes Maesstraat 2
1506 LB Zaandam

Stichting Urgenda is een ANBI instelling.

IBAN nummer:
NL69 TRIO 0784 9175 58

BIC
TRIONL24

KvK:
Rotterdam 24429002

RSIN nummer:
818964273

StudioPuikKlimaatmars 2020-2021