Klimaatverandering

Over de oorzaken van klimaatverandering, de gevolgen ervan, en wat we kunnen doen om het tegen
te gaan en hoe we ons kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat is veel gepubliceerd. 
De media besteden er ook regelmatig aandacht aan.

Klimaatverandering is ook een complex probleem en publicaties zijn niet altijd goed te
begrijpen voor niet-deskundigen. Daardoor is het soms niet eenvoudig om te weten te
komen hoe het zit en wat de feiten zijn.

Daarom vind je op deze pagina verwijzingen naar websites en publicaties die op een
eenvoudige manier zaken uitleggen en vragen beantwoorden.

 • Klimaatvragen Urgenda: Een aantal basisvragen over klimaatverandering worden beantwoord in een korte
  tekst, met de mogelijkheid meer details te zien en met links naar andere publicaties.
 • KNMI: Een korte uitleg over de oorzaken van klimaatverandering, hoe het klimaat veranderd is en wat we in de toekomst kunnen verwachten.
 • Factsheet over Klimaatverandering van docent aard- en klimaatwetenschappen Bart Verheggen.
 • Skeptical science: Wat de wetenschap zegt over veelgebruikte beweringen dat klimaatverandering niet
  bestaat. In het Engels.
 • Milieu Centraal Klimaatverandering: Eenvoudige uitleg over oorzaken en gevolgen van klimaatverandering, wat je zelf
  kunt doen om klimaatverandering tegen te gaan en welke internationale afspraken
  er zijn gemaakt.
 • HIER Klimaatbureau: Eenvoudige uitleg van oorzaken en gevolgen van en maatregelen tegen
  klimaatverandering.
 • Rijksoverheid, het Klimaatakkoord: Uitleg over de onderhandelingen over het Nederlandse Klimaatakkoord
 • Rijksoverheid, Extreem weer: Uitleg over het ontstaan van extreme weerssituaties als gevolg van de opwarming
  van de atmosfeer.

Om met je kleinkind te bekijken:

 • Schooltv: Korte animatievideo over CO2 en het broeikaseffect.
 • Klokhuis: Uitleg over het broeikaseffect, klimaatverandering en zeespiegelstijging.
urgendaKlimaatverandering