Grootouder-Klimaatblog

Het woord is aan grootouders die zich uitspreken over het op hol geslagen klimaat.

Burgerlijke ongehoorzaamheid, een volgende stap in het klimaatactivisme?

Burgerlijke ongehoorzaamheid, opzettelijk de wet of het gezag tarten, openlijk, geweldloos en zonder eigen belang, om de samenleving op een probleem te wijzen.

Biodiversiteit en klimaat in samenhang

Biodiversiteit moet even hoog op de agenda komen als klimaat. Het zijn twee kanten van dezelfde crisis, zo stelden wetenschappers van de VN klimaat- en biodiversiteitspanels tijdens de voorbereiding van de COP 15

We hoeven het niet als verlies te zien

‘De unieke situatie waarin wij zitten roept ons dringend op het beste van onszelf te geven in het belang van ons eigen leven en dat van volgende generaties.’

Consuminderen

Aan ieder, aan de Grootouders, Op 21 september verzorgde Kornelis Blok van de Technische Universiteit Delft een Webinar over de opwarming van de aarde. Het blijkt dat er per saldo

Recent Nieuws

Ted AgesGrootouder-Klimaatblog