Grootouder-Klimaatblog

Het woord is aan grootouders die zich uitspreken over het op hol geslagen klimaat.

Biodiversiteit en klimaat: 2 kanten van dezelfde ecologische crisis

De COP 27 is nog niet afgesloten of er staat een nieuwe voor de deur, de COP 15 over biodiversiteit. Deze vindt om de twee jaar plaats.

Consuminderen

Aan ieder, aan de Grootouders, Op 21 september verzorgde Kornelis Blok van de Technische Universiteit Delft een Webinar over de opwarming van de aarde. Het blijkt dat er per saldo

Recent Nieuws

Ted AgesGrootouder-Klimaatblog