De organisatie

De beweging Grootouders voor het Klimaat bestaat uit: grootvaders, grootmoeders, groottantes, grootooms, oudooms en oudtantes. Iedereen met hart voor de derde, en volgende generaties is welkom. Er is een landelijke kerngroep van grootouders die gezamenlijk besluit over te ondernemen activiteiten. De kerngroep bestaat uit: Leny Cobben, Bert Metz, Margriet Goddijn, Hans van Dijk, Philip BeekmanSietse Brouwer, Corina van Arnhem en Marlies Gommers. De kerngroep wordt vanuit Urgenda ondersteund door Ilse van den Dungen (van ma t/m do bereikbaar op 06-44488101) en Josephine Schuurman (van ma t/m do bereikbaar op 020-3086308). Bij de uitvoering is, naast deze kerngroep, een groot aantal vrijwilligers betrokken. De kerngroepleden en overige grootouders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Te bereiken via info@grootoudersvoorhetklimaat.nl

urgendaDe organisatie