De organisatie

De beweging Grootouders voor het Klimaat bestaat uit: grootvaders, grootmoeders, groottantes, grootooms, oudooms en oudtantes. Iedereen met hart voor de derde, en volgende generaties is welkom. Er is een landelijke kerngroep van grootouders dat gezamenlijk besluit over te ondernemen activiteiten. De kerngroep bestaat uit: Anneke Duijndam, Bert Metz, Joos Ockels, Lowie van Liere, Margriet Goddijn, Philip BeekmanSietse Brouwer en wordt ondersteund door Vita Sligter vanuit Urgenda. Bij de uitvoering is, naast deze kerngroep, een groot aantal vrijwilligers betrokken. De kerngroepleden en overige grootouders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

urgendaDe organisatie