De organisatie

De beweging Grootouders voor het Klimaat bestaat uit: grootvaders, grootmoeders, groottantes, grootooms, oudooms en oudtantes. Iedereen met hart voor de derde, en volgende generaties is welkom. Er is een landelijke kerngroep van grootouders die gezamenlijk besluit over te ondernemen activiteiten. De kerngroep bestaat uit: Anneke Duijndam, Bert Metz, Lowie van Liere, Margriet Goddijn, Philip BeekmanSietse Brouwer en wordt ondersteund door Ilse van den Dungen (06-44488101) en Josephine Schuurman (06-13489086) vanuit Urgenda. Bij de uitvoering is, naast deze kerngroep, een groot aantal vrijwilligers betrokken. De kerngroepleden en overige grootouders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Te bereiken via info@grootoudersvoorhetklimaat.nl

urgendaDe organisatie