Grootouders voor het Klimaat Amsterdam

 • De strijd om het behoud van de Lutkemeerpolder gaat door. Op 12 maart 10.30 uur ging de veertiende etappe van de Planet Estafette van de Partij voor de Dieren van start in de Lutkemeerpolder. Platform Behoud Lutkemeer ontving de PvdD voor deze laatste etappe in de polder. Daarna werd een Muur van Verzet gebouwd tegen de verdozing van de polder. Lees hier meer.
  Voor wie meer wil lezen over deze strijd, zie de reactie van het platform Behoud Voedselpark op de brief van de wethouder van Dantzig over de ontwikkeling van een bedrijventerrein in de Lutkemeer.
 • Op 12 maart was er ook een bijzondere viering in de Dominicuskerk; het Klimaat als hoofdpersoon.
  Bevlogen toespraken van drie Klimaat-activisten. Zie en hoor op 11 minuten de bevlogen toespraak van Ingeborg, op 35 minuten de lezing van Frits, beiden nog bekomend van de actie op 11 maart, op 48 minuten de overweging van Eva een van de pastores, en ook betrokken bij de blokkade van de kolentreinen in de Amsterdamse haven.
  Ook deze viering laat zien dat de onderstroom groeiende is. En dat is bemoedigend.
  Dinsdag 28 maart 20,00 uur is de vierde klimaatwake in de Dominicuskerk.
 • Op zaterdag 11 maart deden ook de Amsterdams Grootouders voor het Klimaat mee met de simultane demonstratie ‘Stop Fossiele Subsidies’. Het is uitgebreid in het nieuws geweest. Met deze subsidies begunstigt de overheid de grote vervuilers zoals Tata Steel, KLM, Shell. Dat maakt het voor deze bedrijven aantrekkelijk om fossiele brandstoffen te blijven gebruiken dan wel te produceren en houdt daarmee de transitie  naar duurzame energie tegen. Zie foto’s hiernaast.
 • Vrijdag 17 februari kwamen 12 Amsterdamse Grootouders voor de tweede keer bij elkaar.
  Het was heel plezierig om te merken dat zo’n bijeenkomst in levende lijve zo inspirerend is. De volgende bijeenkomst zal in mei zijn.
  De ontwikkeling van het voedselbos Amstelaar kwam uitgebreid aan de orde. Een van de initiatiefnemers, de Grootouder Joke gaf een kort college over het verschijnsel voedselbos en maakte duidelijk hoe effectief een voedselbos is in het produceren van voedsel op een manier die de vruchtbaarheid van de bodem en het ecosysteem in takt laat.
  De amsterdamse grootouders kunnen op twee manieren bijdragen aan dit project: Ten eerste door te doneren, je wordt dan vriend van de Amstelaar. Ten tweede door het inzetten van  jouw deskundigheid. Vooral als je verstand hebt van drainage is jouw expertise zeer welkom.
  (NB. Lees meer over het fenomeen voedselbos)
 • De campagne Toekomststoel is gekoppeld aan de provinciale en waterschapsverkiezingen. Iedere provincie geeft daar op een eigen manier vorm aan.
  Het idee is om de toekomststoel aan te reiken bijv. bij de installatie van de leden gedeputeerde staten. Opdat zij bij alle besluiten ernstig rekening houden met de effecten op de volgende generaties.
  Een aantal Grootouders uit Noord-Holland komen bij elkaar om vorm te geven aan deze campagne.
 • Frans Vollenbroek heeft op 9 februari 2023 een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie over de reclame  van Corendon. Lees er hier meer over.
  Een aantal Amsterdamse Grootouders stonden voor het gebouw en in de hal om deze actie te ondersteunen.
  Super belangrijk dat deze perverse prikkels om te blijven vliegen verdwijnen.
 • 28 januari 2023: Amsterdamse Grootouders ondersteunen de actie van XR : stop de fossiele subsidies. Samen met grootouders uit het hele land nemen we deel aan de solidariteitsdemonstratie.
 • 16 januari 2023: Kritisch commentaar op de herzieningsplannen van de gemeente Amsterdam betreffende de Lutkemeerpolder. Niet van deze tijd!!

Lees hier Amsterdamse berichten uit 2022

Ted AgesGrootouders voor het Klimaat Amsterdam