Grootouders voor het Klimaat Arnhem (e.o.)

Sinds enige tijd is in Arnhem en directe omgeving (gemeentes Arnhem, Rheden, Lingewaard) een lokale werkgroep van “Grootouders voor het Klimaat” actief.

De lokale werkgroep, bestaande uit zes bezorgde grootouders, is een aantal malen met elkaar in gesprek geweest om te bepalen op welke wijze we in genoemd gebied aandacht kunnen geven aan de beweging GvhK.

Bekend is dat er in Arnhem en directe omgeving zo’n 120 mensen zich hebben aangemeld voor de landelijke nieuwsbrief van “Grootouders voor het Klimaat.” Als lokale werkgroep willen we bekijken op welke wijze we deze belangstellenden kunnen betrekken bij onze activiteiten.

De komende periode willen we vooral ons richten op een viertal thema’s te weten:

  • Naamsbekendheid in de omgeving en communicatie;
  • Contact en samenwerking met andere milieu-/klimaatorganisaties in de omgeving;
  • Lokale politiek en politieke partijen;
  • Onderwijs en educatie.

Met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen in het voorjaar van 2023 proberen we ‘ons gedachtengoed’ onder de aandacht te brengen van de deelnemende politie partijen.

In samenwerking met regionale en lokale bibliotheken zullen we starten met voorleesmomenten voor kinderen/jeugd.

Bij regelmaat zullen we lokale bijeenkomsten bezoeken van andere milieu- en klimaatorganisaties.

Als je contact met ons wil, gebruik dan het contactformulier en kies Arnhem (e.o.).

Ted AgesGrootouders voor het Klimaat Arnhem (e.o.)