Grootouders voor het Klimaat De Bilt / Bilthoven e.o.

Met een aantal actieve en enthousiaste grootouders zijn we begin juni 2023 gestart met een lokale groep van Grootouders voor het Klimaat De Bilt/Bilthoven en u bent van harte welkom om aan te sluiten!

Ons werkgebied is gemeente De Bilt (6 kernen), Den Dolder, Zeist en Bunnik.

Door demonstraties, educatie, voorleesacties, klimaatgesprekken, lezingen, voorlichting en samenwerking werken we aan politieke beïnvloeding, bevordering van klimaatbewustzijn en duurzame gedragsverandering.

Met overtuiging, zachte kracht en wijsheid motiveren wij onze generatiegenoten om op te staan en in actie te komen.

Onze groep bestaat inmiddels uit enkele tientallen grootouders en we groeien gestaag door.

We willen het klimaatbeleid versnellen en nog hoger op de agenda krijgen van de overheid,  het bedrijfsleven en de inwoners van onze gemeente. We kunnen invloed uitoefenen als kiezer, als oma of opa in de gesprekken met onze kinderen en kleinkinderen. We hebben allemaal buren of we zijn lid van een club, we zijn klant bij winkels… dus laten we het gesprek maar aangaan!

Hoe kunt u meedoen?

U kunt zich op verschillende manieren aansluiten bij onze lokale groep grootouders:

  1. U bent het eens met de doelen en deelt de bezorgdheid van grootouders en senioren over een leefbare aarde voor de volgende generaties. Wij zullen u via  e-mail informeren over voortgang en acties.
  2. U wilt graag actief geïnformeerd worden en op incidentele basis meedoen met acties/activiteiten en vergroten van de bewustwording over het klimaatprobleem. Wij zullen u via e-mail op de hoogte houden van voorgenomen acties en activiteiten en u uitnodigen om mee te doen.
  3. U wilt graag een actieve rol vervullen binnen de lokale groep Grootouders voor het Klimaat, bijvoorbeeld door aansluiting bij de kerngroep of door uw kennis en talenten in te zetten. Wij nodigen u graag uit voor een gesprek met ons.

U kunt dit formulier gebruiken: Antwoordformulier Grootouders

Of gebruik het contactformulier op deze website.

Programma en acties

Een greep uit onze plannen voor het najaar 2023:

  • Met een aantal grootouders gaan we de cursus Klimaatgesprekken volgen. Zo kunnen we goed gefundeerd gesprekken aangaan met buren, vrienden, medeburgers, kinderen politiek en bedrijven.
  • Op 6 oktober staan we met een kraam op de Duurzame Streekmarkt van Bilts Heerlijk
  • Grootouders voor het Klimaat verzorgt een lezing in De Woudkapel op zondag 8 oktober in het programma Bezinnen op Zondag
  • We doen mee met activiteiten op verschillende basisscholen in De Bilt met de Schooldag van de Duurzaamheid in de 2e week van oktober
  • Bij Mama Lokaal gaan we voorlezen uit prentenboeken voor de allerkleinsten (0-4 jaar)
  • Op verschillende plekken in De Bilt e.o gaan we de Toekomststoel inzetten
  • In de aanloop van de 2e Kamerverkiezingen in november gaan we met lokale politici in gesprek

Bent u enthousiast geworden of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op via bovenstaande formulieren! Iedereen, ook niet-grootouders, is van harte welkom om zich aan te melden of een steentje bij te dragen. We werken er hard aan om onze plannen nog veel beter te maken. We zijn heel blij als u meehelpt, meedenkt of samen met ons iets leuks initieert!

Ad Juriaanse, Liesbeth van Hennik en Marianne Houkamp (kerngroep)

Ted AgesGrootouders voor het Klimaat De Bilt / Bilthoven e.o.