Grootouders voor het Klimaat Haarlem

De Haarlemse Grootouders startten formeel al in 2020, maar door de vele Corona perikelen duurde het even voordat er effectief acties gevoerd konden worden. Hieronder enkele van de belangrijkste.

 • We sloten al vrij snel aan bij de Haarlemse Klimaatcoalitie, bestaande uit de lokale afdelingen van Extinction Rebellion, Milieudefensie, FNV, Haarlem Mutare, IVN en Grootouders voor het Klimaat. De eerste actie was het organiseren van het Klimaatalarm, een lawaaiprotest met podium en sprekers en 500 deelnemers (meer was i.v.m. met de Corona-restricties niet toegestaan). Om drie uur luidden ook Haarlemse kerkklokken.
 • Een interview met oprichter Kees van Deelen in Het Haarlems Dagblad was een goede start voor de grootouders om meer bekendheid te krijgen.

 • De Klimaatcoalitie Haarlem produceerde op 1 juli 2021 een ‘Manifest voor een Klimaatrechtvaardig Haarlem’, waarin 10 punten zijn opgenomen die iedere politieke partij zou moeten opnemen in het partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen maart 2022. Grootouders waren actief in de hoofdstukken over energietransitie, bebouwde omgeving, groen in de stad en biodiversiteit.

 • Haarlemse Grootouders voerden met enige regelmaat gesprekken met politieke partijen. De gesprekken hadden tot doel: kennismaking, en om onze ideeën over veranderingen in de lokale politiek over te brengen.

 • In het najaar van 2021 stonden we een maand lang iedere vrijdag met een informatiestand op de Biologische Markt. Met informatie over ‘De Grootouders’ en een oproep om op 6 november in Amsterdam mee te doen aan de landelijke klimaatmars. Hoewel we wat meer belangstelling hadden verwacht leverde het wel een nieuw lid op en mooie aandacht in de regionale pers.

 • Op 22 oktober organiseerde de Klimaatcoalitie een fietstocht door Haarlem om bekendheid te geven aan de landelijke klimaatmars van 6 november met als eindpunt de Grote Markt waar toespraken werden gehouden.

 • Januari 2022 hield Kees van Deelen een podcast gesprek met Melissa Oosterbroek, gemeenteraadslid voor GroenLinks.

 • Op 12 maart 2022 stond de Klimaatcoalitie in een informatiestand op de verkiezingsmarkt voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

 • Als Grootouders voor het Klimaat in Haarlem leverden we een Zienswijze op het Concept Groenbeleidsplan van de gemeente Haarlem. De Klimaatcoalitie toetste het Concept Groenbeleidsplan aan het hoofdstuk over ‘Groen en Biodiversiteit’ van het ‘Manifest voor een Klimaatrechtvaardig Haarlem’.

 • Na de gemeenteraadsverkiezingen schreven de Grootouders voor het Klimaat een brief aan de informateurs voor het formeren van een nieuw bestuurscollege. De Klimaatcoalitie deed datzelfde, maar schreef ook alle raadsleden aan.

 • Bollenbevrijdingsdag: De Vlaamseweg wordt heringericht. De velden narcissen, die er al tientallen jaren bloeiden en waarvan de bollen zo langzamerhand biologische kwaliteit hebben, gaan op de ‘schroothoop’. De Haarlemse Klimaatcoalitie organiseerde op 5 mei een bollenbevrijdingsdag. Een groot deel van de bollen gingen naar Stiltetuin de Regenboog. Het Haarlems Weekblad besteedde er aandacht aan.

 • Stempelkaart voor het Klimaat:
  De Haarlemse Klimaatcoalitie heeft als doel politieke besluitvorming te beïnvloeden om klimaatvriendelijke keuzes te maken en daarnaast om burgers en bedrijven aan te zetten hetzelfde te doen. Een beter milieu begint niet bij jezelf, maar bij de overheid en bedrijven. Toch zijn ‘eigen’ acties keihard nodig om klimaatdoelen te halen. Wat kun je zelf doen? We hebben een stempelkaart ontwikkeld om voor jezelf een overzicht te hebben wat je al doet en wat je kunt doen. Op verschillende markten en evenementen hebben we die al uitgedeeld.

Ted AgesGrootouders voor het Klimaat Haarlem