Natuurmonumenten en Caring Farmers in dialoog
Afgelopen
Afgelopen

Natuurmonumenten en Caring Farmers in dialoog

25 november 2021
19:30
Online
Transitie Landbouw Terugkijken|Logo Caring Farmers|Logo Natuurmonumenten

De Grootouders voor het klimaat organiseerden op 25 november 2021 een webinar over de transitie van de huidige landbouw naar een duurzame landbouw.

Bekijk het hele webinar:

Lees het verslag van dit webinar.

Twee sprekers zijn uitgenodigd: Bjorn van de Boom van Natuurmonumenten en Johannes Regelink van Caring Farmers. Ze hebben elk een ander plan om de landbouw duurzamer te maken. Logo Natuurmonumenten Gaan we voorzichtige stappen zetten (Natuurmonumenten) of gaan we ruimte maken voor een echte omslag (Caring Farmers)? 

Natuurmonumenten en Natuur & Milieu enerzijds en LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland anderzijds, hebben samen een voorstel geformuleerd voor “een aanpak die de vermindering van de uitstoot van stikstof stevig versnelt, de natuur versterkt, boeren toekomst biedt en die weer ruimte schept voor nieuwe economische ontwikkelingen”, aldus de website van Natuurmonumenten. Innovatie in de landbouw, vrijwillige verplaatsing van piekbelasters en de vrijwillige uitkoop van stoppers worden in het plan als speerpunten Logo Caring Farmersgenoemd. Tot 2030 is jaarlijks € 1,7 miljard aan investeringen nodig. 

De organisatie Caring Farmers vindt het plan echter onder de maat. “Het is tijd dat we  ophouden met het maken van ‘haalbare’ plannen, maar gewoon gaan doen wat er nodig is: voldoen aan de eigen wetgeving en een samenleving creëren die opereert binnen ecologische en planetaire grenzen”. Caring Farmers zegt dan ook tegen de natuurorganisaties:  “hou je rug recht en buig niet voor economische belangen van bouwend en boerend Nederland maar doe wat nodig is om de biodiversiteit te herstellen”. 

Ga naar de inhoud