Over Grootouders voor het klimaat

Grootouders voor het Klimaat bestaat sinds najaar 2016

Ook senioren die zelf geen grootouder zijn maar wel onze missie delen doen met ons mee.

WAAROM DE BEWEGING GROOTOUDERS VOOR HET KLIMAAT?

Steeds vaker zien we de gevolgen van klimaatverandering om ons heen en voelen we het aan den lijve. Willen we de aarde leefbaar houden voor de volgende generaties, dan zullen we versneld naar een 100% duurzame energievoorziening moeten bewegen. Die transitie is al aan de gang en de Grootouders voor het Klimaat zetten zich hiervoor in en komen op voor alle kinderen en kleinkinderen

In Nederland zijn de Grootouders voor het Klimaat actief met Pleinbijeenkomsten, voorleesacties, lezingen/webinars, lokale acties en natuurlijk door ondertekening en uitreiking van het Manifest.

Wij zijn overtuigd van de dringende noodzaak van verandering. We zijn evenzeer overtuigd van de mogelijkheid van verandering als voldoende mensen daaraan meewerken.

Samen voor het klimaat.

De Organisatie

De beweging Grootouders voor het Klimaat bestaat uit: grootvaders, grootmoeders, groottantes, grootooms, oudooms en oudtantes. Iedereen met hart voor de derde, en volgende generaties is welkom.

De Stichting Grootouders voor het Klimaat is de rechtsvorm van deze beweging.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Corina van Arnhem – voorzitter
  • Vacature – secretaris
  • Philip Beekman – penningmeester
  • Bert Metz – bestuurslid
  • Marlies Gommers – bestuurslid
  • Vacature – bestuurslid
  • Vacature – bestuurslid

In NEGEN landen actief

In een negental landen in Europa is inmiddels een beweging van Grandparents for Climate gestart. Grootouders en senioren die onze zorgen delen sluiten zich aan bij deze internationale beweging.

Foto Bij Artikel Kob Pcob Van Corina Kopiëren

Kom ook in actie

We kunnen jouw hulp goed gebruiken voor het behoud van onze wereld. Steun Grootouders voor het Klimaat en kom op voor de toekomst van de generaties na ons. Ieder op zijn manier. Ook jouw stem is belangrijk.

Ga naar de inhoud