Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij hechten aan verantwoord gegevensgebruik. Daarom kunt u het volgende van ons verwachten.

Wij verzamelen gegevens van personen die ons willen steunen bij onze acties. Wij verkrijgen deze gegevens van u als u zich bij ons aanmeldt via de website, via email of schriftelijk en via banktransacties. Wij gebruiken geen andere bronnen om gegevens van u te verkrijgen.

Wij zullen uw gegevens gebruiken om u – indien gewenst – onze nieuwsbrief toe te sturen. Tevens zullen we u informeren over specifiek op uw regio gerichte activiteiten, en u daarvoor mogelijk uitnodigen.

Wij zullen uw gegevens op geen enkele wijze delen met derden buiten onze beweging. Wij gebruiken uw gegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming. Wel analyseren we de samenstelling van ons bestand om effectieve acties te kunnen organiseren, bijvoorbeeld gericht op woonplaats of regio.

U kunt bij ons altijd informatie opvragen over de bij ons van u bekende gegevens en wij zullen uw gegevens onmiddellijk verwijderen of aanpassen als u daarom verzoekt. U kunt ons daarvoor benaderen via ons e-mailadres: info@grootoudersvoorhetklimaat.nl.

De gegevens worden beheerd door Stichting Grootouders voor het Klimaat.

Ga naar de inhoud