Politiek

We beïnvloeden de politiek door gesprekken met en brieven aan politici en door ons Manifest.
Wil je een bijdrage leveren? Sluit je aan bij de werkgroep verkiezingen of de werkgroep inspreken.

We hebben een 10-puntenplan opgesteld met zaken die een volgend kabinet zou moeten oppakken om de afspraken uit het Akkoord van Parijs na te kunnen komen. Het plan: 10 punten voor een duurzaam regeerakkoord geeft aan wat nodig is om wezenlijke versnelling van de uitvoering van het klimaatakkoord te bereiken en het is zonder meer realistisch; als we er met zijn allen de schouders onder zetten gaan we het EU-doel in 2030 halen. Deze punten zijn opgesteld met behulp van Grootouders Bert Metz, Philip Beekman, Frans Vollenbroek, Han Visser en Dick van Elk.

Lees alles over het 10-puntenplan.

We hebben ons 10-puntenplan met een begeleidende brief naar de lijsttrekkers van 9 politieke partijen gestuurd: VVD, CDA, CU, D66, PvdA, GL, 50PLUS, SP en PvdD.

Lees de samenvatting van de brieven en download ze eventueel.

We hebben nu een krachtiger klimaatbeleid nodig: snel terugdringen van CO2-uitstoot van huizen en gebouwen, industrie, vervoer en elektriciteitsvoorziening.

Met 2 miljoen grootouders in Nederland zijn we een grote groep burgers, laten we met zoveel mogelijk mensen dit manifest ondertekenen. Voor een duidelijk signaal richting een nieuw kabinet, opdat zij meer rekening houden met de toekomst van onze kleinkinderen.

Het manifest wordt ondersteund door bekende grootouders, van zowel linkse als rechtse politieke partijen, waaronder Herman WijffelsJan TerlouwJob CohenJacqueline CramerJan PronkBram van OijkLeen van DijkeTheo BouwmanJan de Wit en Joos Ockels.

Tijdens vele Pleinbijeenkomsten is het manifest overhandigd aan tientallen politici, bewindvoerders en medestanders.

De Kerngroep heeft in december 2018 besloten op de thema´s vliegen, scheepvaart en landbouw een standpunt te formuleren ter aanvulling van het manifest. 

Standpunt t.a.v. vliegen

Vliegen is verantwoordelijk voor 2-4% van de opwarming door broeikasgassen en dat aandeel stijgt snel. Wij vragen van de politiek om de groei van de uitstoot door vliegen een halt toe te roepen door maatregelen om de vrijstelling van belasting op vliegtuigbrandstof en BTW op vliegtickets op te heffen, de uitbreiding van luchthavens in Nederland te stoppen en vervanging van kerosine door duurzame biobrandstoffen geleidelijk te verplichten[1]. Wij vragen burgers om reizen per vliegtuig zo veel mogelijk te vervangen door klimaatvriendelijk vervoer en het te beperken en het te compenseren. Wij vragen bedrijven om het vliegverkeer zo veel mogelijk te beperken en te vervangen door video conferenties en de uitstoot van vliegen te compenseren.

 

Standpunt t.a.v. zeescheepvaart

Internationale zeescheepvaart is verantwoordelijk voor bijna 3 % van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dat aandeel neemt toe omdat het vervoer van goederen blijft stijgen. Door het gebruik van zware stookolie wordt bovendien ernstige luchtverontreiniging veroorzaakt en in de poolgebieden opwarming van het ijs versneld. De bestaande internationale afspraken om de uitstoot in 2050 te halveren zijn volstrekt onvoldoende om de Parijs doelen te halen. Daarom vragen wij van de politiek om verplichtingen in te voeren voor schepen die Nederlandse havens aandoen om geleidelijk over te stappen op duurzame brandstoffen (biobrandstof, waterstof), niet alleen in de kustgebieden. Wij vragen ook om een maximale inzet om internationaal de scheepvaartsector te verplichten in 2050 tot een CO2 vrije scheepvaartsector te komen.

 

Standpunt t.a.v. landbouw

De landbouw in Nederland is verantwoordelijk voor ca 14% van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Het aandeel van de akkerbouw is minder dan 10% daarvan, ca 30% komt van de glastuinbouw, en ca 60% komt voor rekening van de veehouderij. De bijdrage van de Nederlandse veeteeltsector wordt nog vergroot door de import van soja als veevoer, en de daarmee gepaard gaande kap van tropisch oerwoud.

Wij vragen van de politiek om een structurele verandering van de landbouwsector te realiseren door de uitstoot van de glastuinbouw naar nul terug te brengen. Voor de veehouderij vragen wij om een forse reductie van de veestapel en het uit productie nemen van veenweidegebieden. Voor de akkerbouw vragen wij om een bevordering van de productie van plantaardige eiwitten, zodat een verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitconsumptie kan worden gerealiseerd.

[1] De Noorse regering heeft een wetsvoorstel ingediend dat luchtvaartmaatschappijen die actief zijn Noorwegen verplicht om in 2020 0,5% van de kerosine te vervangen door duurzame biokerosine, oplopend tot 30% in 2030.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Tijdens de pleinbijeenkomsten gaan we graag in gesprek met politici van elke politieke kleur.
Wij willen daarmee bereiken dat de bestuurders van ons land, net als wij, de urgentie voelen van de drastische maatregelen die zij zullen moeten nemen, om een leefbare aarde voor onze kleinkinderen te realiseren.

Daarbij hebben we steeds oog voor de mogelijke oplossingen. Het sluiten van de kolencentrales, het dichtdraaien van de gaskraan, de toekomstbestendige landbouw en zo meer.
We vertegenwoordigen alle kleinkinderen als we onze politici uitdagen tot actie en oproepen tot moedig optreden.

We hebben ons manifest in de afgelopen jaren al aan veel politici overhandigd, zoals Sybrand Buma (CDA), ministers Henk Kamp en Eric Wiebes (VVD), Carla Dik-Faber (CU), Marianne Thieme (PvdD), Stientje van Veldhoven (D66), Jesse Klaver (GL) en Liesbeth van Tongeren (GL), Henk Krol (50+),  Harry van Bommel (SP) en vele anderen. Zie de hele lijst met gasten

In 2020 komen we samen op: 16/01,06/02, 20/02, 05/03 19/03, 02/04, 16/04, 14/05, 04/06, 18/06, 02/07, 3/09, 17/09, 01/10, 15/01, 05/11, 19/11, 03/12 en 17/12. 

14.00 – 15.00 uur
Vooringang Tweede Kamer
Het Plein, 2511 CS Den Haag

De Provinciale Staten hebben een grote taak in de uitvoering van het klimaatbeleid. Om invloed uit te oefenen, spreken regelmatig Grootouders voor het Klimaat in. Klik hierop op de verschillende teksten:

Provincie Noord-Brabant 15 mei 2020

Gemeente Den Bosch – 8 april 2020

Provincie Gelderland – inspreken 15 januari 2020

Provincie Zuid-Holland – inspreken 6 november 2019

Als Grootouder voor het Klimaat heb je een boodschap: je maakt je zorgen over de toekomst van de kleinkinderen. Dat is een sterke boodschap die indruk maakt op gemeenteraadsleden en statenleden. Zeker als iemand vanuit de eigen gemeente of provincie spreekt.

Heb je interesse om in te spreken bij jouw gemeenteraad of Provinciale Staten? Stuur dan een mail naar info@grootoudersvoorhetklimaat.nl

Heb je een vraag of wil je meehelpen in een van de werkgroepen, schrijf hieronder een bericht en klik op verzenden onderaan.

    urgendaPolitiek