Groen Pensioen

Groen Pensioen

Wat doet de werkgroep Groen Pensioen?

Vele Grootouders voor het Klimaat zijn deelnemer van een Pensioenfonds. En pensioenfondsen hebben vaak nog steeds veel aandelen in fossiele industrie. 
Dat is de reden waarom een aantal Grootouders (de werkgroep Groen Pensioen) eerst druk heeft uitgeoefend op het Pensioenfonds Zorg en Welzijn om een goed, effectief én transparant klimaatbeleid te voeren. Nu dit resultaat heeft gehad willen we onderzoeken of we ook met andere pensioenfondsen in gesprek kunnen gaan.

Gvhk Pfzw
Grootouders Bij Het Pensioenfonds Voor Zorg En Welzijn

NIEUWE ACTIES, begin 2024

Nu de inspanningen van de Grootouders – en andere organisaties – succes hebben gehad en PFZW uit 97% van haar fossiele beleggingen is gestapt, onderzoekt de Werkgroep opties om zich op andere pensioenfondsen te richten, die met hun beleggingsbeleid nog onvoldoende in lijn met  Parijs werken.

Ideeën hiervoor van grootouders  zijn welkom. Ben je bijvoorbeeld zelf deelnemer in een pensioenfonds dat met haar beleggingen nog onvoldoende in lijn is met het akkoord van Parijs, dan ben je welkom om ons dat te melden. We zullen dan – eventueel met jou samen – bekijken welke actie mogelijk is. En we kunnen dan ook andere grootouders die deelnemer zijn in hetzelfde pensioenfonds via Nieuwsbrief of website uitnodigen daaraan mee te doen.

Groen beleid bij pensioenfondsen is onze eerste focus, maar we sluiten activiteiten gericht op (beïnvloeding van) andere financiële organisaties niet uit. Ook daar zit veel geld van onze generatie voor de aanwending waarvan we ons verantwoordelijk voelen.

27 februari 2024

WERKGROEP ZOEKT VERSTERKING

De werkgroep Groen Pensioen zoekt versterking.

Spreekt het onderwerp je aan – pensioenfondsen bewegen zich met hun beleggingen maximaal in te zetten voor de klimaattransitie – en vind je het prettig actief bij te dragen aan de klimaattransitie, dan ben je welkom in de werkgroep.

Kennis m.b.t. pensioenfondsen en overige financiële kennis en ervaring is prettig maar niet noodzakelijk. Zie verder de vacature op de website.

27 februari 2024

RESULTAAT VAN ACTIE: PFZW STAPT VOOR 97% MET HAAR BELEGGINGEN UIT FOSSIELE BEDRIJVEN

We zijn verheugd over het bericht van PFZW d.d. 08-02-2024 dat zij met hun beleggingen voor 97 % uit fossiele bedrijven stappen – w.o. Shell, BP en TotalEnergies – omdat deze tekortschieten op het terrein van energietransitie, en dat zij meer gaan beleggen in bedrijven die zich wel inzetten voor de energietransitie en investeren in hernieuwbare energiebronnen (zie ook de reactie van Werkgroep Groen Pensioen aan PFZW d.d 10-02-2024).
Een goede mijlpaal, deze stap van PFZW.

Tegelijk voor ons een hart onder de riem. Vanaf 2022 hebben we ons als Grootouders laten horen bij PFZW – met andere betrokken organisaties – en druk uitgeoefend om met ‘ons’ geld niet langer schade toe te brengen aan het klimaat maar in plaats daarvan te beleggen in hernieuwbare energiebronnen. 
Weer eens een illustratie dat het helpt om ons met velen te laten horen – Grootouders en andere organisaties – en zichtbaar te maken hoeveel zorgen er leven over het klimaat, en hoeveel steun er is in de maatschappij voor de klimaattransitie in allerlei sectoren. Zo helpen we partijen die sleutels in handen hebben om verantwoordelijkheid te nemen en te doen wat ze moeten doen!!

Een aanmoediging voor ons, de Werkgroep Groen Pensioen, om door te gaan op deze weg.
10 februari 2024

WERKGROEP GROEN PENSIOEN, ACTIES PFZW, eind 2022 tot januari 2024

De werkgroep Groen Pensioen bestaat sinds medio 2022 en stelt zich ten doel pensioenfondsen te bewegen zich met hun beleggingen maximaal in te zetten voor de klimaattransitie. Het gaat bij pensioenfondsen om enorme bedragen zodat een verandering van beleid een groot effect heeft.

Grootouders zijn als deelnemers van pensioenfondsen direct betrokken bij hun beleggingsbeleid. Ze willen dat hun geld wordt ingezet voor klimaattransitie en verzetten zich tegen beleggingen in bedrijven die doorgaan schade toe te brengen aan natuur en klimaat.

Als eerste speerpunt werd gekozen zich te richten op PFZW – Pensioenfonds Zorg en Welzijn – met het oog op de vele beleggingen die dit pensioenfonds nog had in fossiele bedrijven en de weinig transparante wijze waarop het pensioenfonds haar deelnemers op de hoogte hield van haar inspanningen op het gebied van de klimaattransitie.

Op 23 januari 2023 vond een gesprek plaats op het hoofdkantoor van PFZW. Tevens heeft de Werkgroep deelgenomen aan twee rondetafelgesprekken die PFZW in datzelfde jaar organiseerde om niet gouvernementele organisaties te horen over hun ideeën omtrent klimaattransitie. 

Lees de brief aan PFZW die we verstuurden. Deze kan ook als voorbeeld dienen om andere cq een eigen pensioenfonds aan te schrijven.

10 februari 2024

Wat kun jij doen?

Grootouders Voor Het Klimaat

Blijf altijd op de hoogte met onze nieuwsbrief.

Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je in.
Ga naar de inhoud