Energie

Vanwege de klimaatverandering moeten we overstappen van fossiele energie naar hernieuwbare energie. Zo’n ingrijpende overstap noemen we een transitie. Dus stoppen met aardolie, aardgas en steenkool. En overstappen naar zonne-energie, wind-energie, water-energie en aardwarmte.

Wat is Energie?

Aardolie, aardgas en steenkool zijn de belangrijkste primaire energiedragers die de energie leveren voor de Nederlandse samenleving. Het gebruik hiervan draagt bij aan klimaatverandering en verzuring en luchtvervuiling. Energie hebben we nodig om producten te maken, ons te verplaatsen, om in de winter warm te blijven en in de zomer koel, om ’s nachts licht te hebben, overdag de computer aan te hebben, en ga zo maar door. Zonder energie is leven op aarde niet mogelijk. Je kunt energie opwekken met fossiele brandstoffen, maar je kunt energie ook oogsten zoals met windmolens en zonnepanelen.

Waarom is energietransitie belangrijk?

Omdat een groot aantal landen in Parijs (2015) heeft afgesproken ruim onder de twee graden Celsius opwarming te willen blijven. Dan zullen we dus zo snel mogelijk af moeten van het gebruik van fossiele energie en moeten overstappen op energiebesparing en het gebruik van hernieuwbare energie. Het gebruik van fossiele brandstoffen leidt tot de uitstoot van fijnstof, en stoffen als stikstofoxiden en zwaveloxiden, die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu. Het overschakelen naar schonere energiebronnen verbetert de luchtkwaliteit en vermindert gezondheidsproblemen zoals luchtwegaandoeningen.

Gaat de energietransitie snel genoeg?

De technische kennis hebben we. We weten hoe het moet, maar het gaat om de verandering van ingewikkelde systemen met heel veel verschillende belanghebbenden. Dat het zo langzaam gaat heeft vooral te maken met procedures, regelgeving, en soms zelfs verzekeringskwesties. Die procedures en regels zijn ontstaan om het oude fossiele energiesysteem optimaal te laten werken, maar ze blijken de overgang naar het nieuwe hernieuwbare energiesysteem tegen te werken. Daarom is het van belang dat de overheid de regie neemt en de visie vaststelt: dit is waar we heen gaan en alle regelgeving moet meewerken om dat doel te bereiken. Visie en regie, opruimen van oude regels vanuit de wil om te vernieuwen betekenen een enorme stimulans.

Wat gebeurt er als we niets doen?

Dan warmt de aarde steeds verder op. Dan krijgen we steeds extremer weer, sterkere orkanen, heftiger regenbuien, onder water lopende steden en dorpen, voedseltekorten door droogtes en overstromingen, totdat er uiteindelijk voor mensen geen redelijk veilig leven op aarde meer mogelijk is. 

WAT KUNNEN WE WEL DOEN?

Zelf kunnen we onze huizen isoleren, zonnepanelen plaatsen, kiezen voor een leverancier die zonne- of wind-energie levert. Ook kan je lid worden van een energiecoöperatie om samen een windmolen of zonnepanelen te financieren. Ook als je huurder bent kun je – samen met medehuurders – de huiseigenaar aansporen isolatiemaatregelen te nemen en zonnepanelen op het dak te leggen.

Wat doet Grootouders voor het Klimaat?

Wij zijn begonnen met de Campagne “Wind en Zon zijn van ons”. Daarmee richten we  samen met een grote groep grootouders een energiecoöperatie op die landelijk werkt. Bovendien voeren we actie naar de overheid om de regels voor energieleverantie zo te veranderen dat coöperaties de door hen geoogste energie ook mogen doorverkopen aan hun leden.

Grootouders Voor Het Klimaat

Blijf altijd op de hoogte met onze nieuwsbrief.

Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je in.
Ga naar de inhoud