Grootouders voor het Klimaat Gooise Meren

De lokale groep Gooise Meren (Bussum, Muiden en Naarden) bestaat uit ongeveer 30 abonnees op de Nieuwsbrief. Op 10 februari jl. is aan deze 30 adressen een mail gestuurd, waarin aangekondigd werd, dat eerst met een kleine groep van ongeveer 5 personen vergaderd zal worden om de oprichting van een locale groep te bespreken.

Vanwege drukke agenda’s heeft de eerste bijeenkomst van dit groepje plaats gevonden op donderdag 30 maart jl. Na kennis gemaakt te hebben, hebben we gesproken over de oprichting van een lokale groep GvhK Gooise Meren. Alle deelnemers waren het er over eens, dat dit een goede zaak is en ook een goede zaak dient. Inmiddels is de oprichting van GvhK Gooise Meren aangemeld bij het landelijk bestuur van de Stichting Grootouders voor het Klimaat. De volgende vergadering is bepaald op donderdag 20 april a.s.

Als belangrijk agendapunt is uitgebreid gesproken over het volgende initiatief. Dit initiatief komt vanuit Grootouders voor het Klimaat (GvhK) landelijk. De bedoeling is, dat een zogenaamde Toekomststoel (bedacht door Jan Terlouw) in alle provincies aan de Provinciale Staten wordt aangeboden. De stoel geeft symbolisch aan, dat de Provincie bij het nemen van ieder besluit zich bewust dient te zijn van de consequenties voor de komende generaties. De lokale groepen in onze provincie Noord-Holland (ongeveer 7 groepen) hebben besloten, dat de aanbieding van de stoel in onze Provincie eind mei zal plaatsvinden.

Naast de aanbieding van de stoel is het plan om briefkaarten met een afbeelding van de stoel en een tekst (met eventueel een tekening) achter op de kaart door scholieren van basisscholen (groep 7 en 8) en middelbare scholen (klas 1 en 2) te laten invullen. Deze kaarten zullen aan alle statenleden worden aangeboden, voordat de aanbieding van de stoel plaatsvindt, zodat de statenleden al van te voren zijn voorbereid op wat er staat te gebeuren.

Ted AgesGrootouders voor het Klimaat Gooise Meren