Manifest: Nieuwe Economie Nu!

21 februari 2023

Op 21 februari heeft het Platform Duurzame en Solidaire Economie een petitie aangeboden aan de commissie EZK van de Tweede Kamer. Deze petitie is – tot verrassing van de initiatiefnemers – ondertekend door een groot aantal organisaties, waaronder Grootouders voor het Klimaat.

De oproep bepleit een overgang naar een welzijnseconomie en vraagt te stoppen met de fixatie op economische groei, zoals gedefinieerd door het BBP.

Het manifest vraagt o.a.

  • De belasting op arbeid te verlagen en die op gebruik van grondstoffen en uitstoot van broeikasgassen te verhogen.
  • Het economieonderwijs moet worden aangevuld met nieuwe stromingen zoals de betekenis-economie.
  • Het sociaal contract moet worden hersteld en mensen met een laag inkomen moeten in hun basisbehoeften kunnen voorzien.
  • Nederland wordt gevraagd het voorstel van de EU te volgen om in 2030 de mondiale economische voetafdruk met 50% te verkleinen.
Ted AgesManifest: Nieuwe Economie Nu!