Nationaal Klimaatplatform

6 december 2022

Een maand geleden hebben we afscheid genomen van Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad en de maandelijkse webinars over de voortgang van het Klimaatakkoord. Daarvoor in de plaats kwam het nieuwe Nationaal Klimaatplatform o.l.v. Kees Vendrik.

Onder het motto ‘versnellen en verbinden’ wil het platform de ervaringen van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties verbinden met het klimaatbeleid van de overheden en zo de energietransitie en de uitstoot-reductie te versnellen.

Lees ons verslag van het eerste webinar van het Klimaatplatform.

Of bekijk het interview met Kees Vendrik:

Ted AgesNationaal Klimaatplatform