Pier Vellinga

Pier Vellinga, is emeritus hoogleraar klimaatverandering aan de Vrije Universiteit en tot 2015 hoogleraar aardwetenschappen in Wageningen. Mede-initiator van het Klimaatpanel van de Verenigde Naties, IPCC en vele jaren voorzitter van Urgenda.

“Klimaatverandering en zeespiegelstijging bedreigen natuur en mensen. Zoals het nu gaat is het niet zeker of onze kleinkinderen in ons lage Nederland kunnen blijven wonen en dat geldt voor alle kinderen in alle kustgebieden. Dat kan toch niet!

Wij kunnen en moeten veel harder werken aan beperking van CO2 en andere broeikasgassen.

Duurzame energie biedt kansen! Benut 15 % van het Nederlands Continentaal Plat voor windenergie en alle daken met zonnepanelen….Dat samen geeft al meer energie dan we nu gebruiken!

Die windturbines en zonnepanelen kunnen ook waterstof produceren als er minder vraag is naar elektriciteit, ’s nachts bijvoorbeeld. Die waterstof wordt opgeslagen en gebruikt door de industrie en huishoudens als het windstil is en de turbines stil staan. Dat is niet vaak, want die hoge windmolens op de Noordzee vangen bijna altijd wind.

Voor landbouw, veeteelt en bio-industrie moet een overgang naar een vegetarisch dieet de oplossing brengen. En dat kan óók, want we eten meer vlees dan goed is voor onze gezondheid.

Grootouders voor Klimaat voert acties gericht op versnelling. Daarom ben ik ambassadeur!”

Meer Ambassadeurs

Ga naar de inhoud