Over Grootouders voor het Klimaat

img_0447  lucasdegroot  P1050517-grootouders-voor-klimaat  kk-foto-1Stieneke

De Grootouders voor het Klimaat zijn gestart in het najaar van 2016. Een kerngroep zeven grootouders zet zich in voor verschillende activiteiten. Ook senioren die geen grootouder zijn maar zich wel kunnen verenigen met onze missie doen met ons mee. Wil je je aansluiten bij het kerngroep dan horen we graag van je.

Waarom de beweging Grootouders voor het Klimaat?
Willen we de aarde leefbaar houden voor de volgende generaties, dan zullen we versneld naar een 100% duurzame energievoorziening moeten bewegen. Die transitie is al aan de gang en de Grootouders voor het Klimaat zetten zich hiervoor in en komen op voor alle kinderen en kleinkinderen

In een achttal landen is inmiddels al een beweging van Grandparents for Climate gestart.
In Nederland zijn de Grootouders voor het Klimaat actief met Pleinbijeenkomsten, voorleesacties, lezingen en natuurlijk door ondertekening en uitreiking van het Manifest. Grootouders en onze zorgen delende senioren sluiten zich nu ook aan bij deze internationale beweging.

Grootouders over de hele wereld maken zich zorgen over de wereld waarin hun kinderen en kleinkinderen opgroeien.
Via Grootouders voor het Klimaat laten wij hun stem horen en organiseren diverse acties voor een duurzame toekomst voor de huidige generatie én de generaties daarna.
Wij zijn overtuigd van de dringende noodzaak van verandering. We zijn evenzeer overtuigd van de mogelijkheid van verandering als voldoende mensen daaraan meewerken

Meedoen kan door steun te betuigenons Manifest te ondertekenen en/of door deel te nemen aan onze activiteiten. Ieder op zijn manier. Ook jouw stem is belangrijk.

Samen voor het klimaat.

Ik doe mee
urgendaOver