Webinar “De transitie naar lokale duurzame energiesystemen en de rol van energiecoöperaties”

Webinar “De transitie naar lokale duurzame energiesystemen en de rol van energiecoöperaties”

Op woensdag 18 oktober van 19.30 – 20.30 uur verzorgde prof. Annelies Huygen, bijzonder hoogleraar Regulering van Energiemarkten aan de Universiteit Utrecht en senior onderzoeker energietransitie bij TNO, een webinar over de transitie naar duurzame lokale energiesystemen en de rol van energie coöperaties hierin. Philip Beekman, bestuurslid van Grootouders voor het Klimaat, zal daarna een korte introductie geven van ons initiatief “Wind en Zon zijn van ons”.

Fundamentele verandering

De energietransitie van fossiele naar duurzame energie is niet slechts een vervanging van de energiebron, maar ook een fundamentele verandering van een centraal systeem met grote energiecentrales naar een decentraal gedistribueerd systeem met vele duurzame, meest weersafhankelijke bronnen, zoals zon, wind, aardwarmte en warmte uit oppervlakte- en rioolwater. Daarin speelt lokale opwek van elektriciteit en lokale benutting van overtollige elektriciteit en warmte een cruciale rol.

Coöperaties

Een coöperatief aandeel in de uitbreiding van wind op zee kan als aanvulling dienen bij tekorten. Dat biedt mogelijkheden voor burgers, samenwerkend in energie coöperaties, om zeggenschap te krijgen over hun eigen energievoorziening. En door het ook zelf gebruiken van die energie via energiedelen, zoals vastgelegd in Europese wetgeving, kunnen burgers profiteren van lagere kosten en komen de voordelen ten goede aan de lokale gemeenschap.

Annelies Huygen zal ingaan op hoe zo’n lokaal energiesysteem eruit kan zien en wat de rol van energiecoöperaties daarin kan zijn, waarbij ze kan bogen op jarenlang onderzoek in Nederland en andere Europese landen.

Wind en Zon zijn van ons

Philip Beekman zal daarna kort het initiatief “Wind en Zon zijn van ons” van Grootouders voor het Klimaat introduceren, dat beoogt zo’n systeem van lokale zelflevering voor alle huishoudens in Nederland beschikbaar te maken en daarmee de energietransitie te versnellen, zodat voor onze kleinkinderen een duurzame toekomst mogelijk wordt.

 

 

 

 

 

 

 

Philip Beekman is bestuurslid en penningmeester van de Stichting Grootouders voor het Klimaat, daarnaast actief in de lokale grootouder groep Eindhoven en binnen de werkgroep politiek een van de trekkers van de campagne “Wind en Zon zijn van ons”. Hij heeft een achtergrond in het bedrijfsleven en werkte onder anderen bij Philips en energiebedrijf Essent.

 

 

 

 

 

Deel
Deel

Lees andere artikelen

28 november 2023
In de loop van 2023 hebben de Europese Grootouders voor het Klimaat (www.grandparentsforclimate.eu) besloten een vereniging op te richten vooral...
24 november 2023
Moet de economie krimpen om binnen de planetaire grenzen te blijven? Volgens Frans Vollenbroek hoeft dit niet. Het gaat erom...
23 november 2023
Ondanks de lage kosten van opwek van duurzame energie betalen we hoge tarieven aan de (vaak buitenlandse) energieleveranciers. De lokale...
Ga naar de inhoud