Actie Leuker Voedselbos: overdonderend succes!

Actie Leuker Voedselbos: overdonderend succes!

Vrijwel direct na het uitgaan van de speciale nieuwsbrief over het voedselbos begonnen de donaties binnen te stromen. Ongelooflijk! Binnen een paar dagen hebben we ons einddoel, € 50.000,-, bereikt. Boer Mark Venner is de Grootouders zeer dankbaar voor alle donaties en onze inzet.

Mark 768X825 1
Mark Venner

Het is geweldig wat we gezamenlijk voor elkaar kunnen krijgen. Alle benodigde bomen en struiken kunnen nu in het Leuker voedselbos worden geplant en bijdragen aan een leefbare aarde voor onze kleinkinderen. Alle gulle gevers hartelijk dank!!

We komen zelfs een eind boven de € 50.000 uit, omdat er nog twee grote giften bijkomen. Dat is op de eerste plaats € 1000,- als cadeau aan Urgenda  en Marjan Minnesma en haar medewerkers, voor de jaren dat zij de Grootouders op veel manieren ondersteund hebben. Voor dat bedrag komt langs het voedselbos een Urgenda-lindelaan, deze 70 bomen worden zeker dit jaar geplant. De linde is een inheemse soort en heel goed voor de biodiversiteit. 

Via Hanneke van Ormondt van Urgenda bereikte ons recent het volgende – super! – bomenbericht. Samen Om, een groen energiecollectief voor lokale energie, wil € 1500,- voor bomen doneren. Van dat bedrag gaat € 500,- naar Meer Bomen Nu, een landelijke campagne die jonge zaailingen en stekken uit de natuur (eik, beuk, meidoorn) verhuist van kansarme naar kansrijke plekken. Voor het voedselbos zou dan € 1000,-  beschikbaar zijn voor fruit- en notenbomen. Al deze bomen kunnen geplant worden op de 20 ha van boer Mark, waarvoor hij een plantdag zal organiseren met vrijwilligers en Grootouders. Met in de lokale pers aandacht voor Urgenda, Samen Om, Meer Bomen Nu, de Grootouders voor het Klimaat en het voedselbos.

Omdat Mark afhankelijk is van wat kwekers kunnen leveren, is het nog niet zeker of in het voedselbos zelf dit jaar 3000 bomen en struiken aangeplant kunnen worden. Hopelijk gaat het lukken om minimaal 1500 á 2000 bomen in het voedselbos zelf aan te planten.  Daarnaast worden in december 1000 bomen buiten het voedselbos in het rijenteeltsysteem aangeplant. 

Mark Venner had dit resultaat van onze actie niet verwacht. Hij zegt: “ Het streefbedrag was € 50.000,- , maar door de algehele prijsstijging zal het benodigde bedrag net iets hoger uitvallen, waardoor de extra donatie van Samen Om nu erg goed van pas komt. Het geld zal zeer goed worden besteed. Op naar een groene toekomst!”

We sluiten hiermee de donatiecampagne af. We zijn trots op een prachtige actie! Vanzelfsprekend blijven wij betrokken bij het Leuker voedselbos. Een ieder kan via de website van Mark de verdere ontwikkelingen blijven volgen.

Leuker Voedselbos 1
Leuker Voedselbos
Deel
Deel

Lees andere artikelen

19 juli 2024
Interview Philip Beekman met Duurzaam investeren
10 juli 2024
Het klimaat is niet links of rechts. Energiegemeenschappen van burgers*, hebben volgens Europa het volste recht hun eigen energie te...
5 juli 2024
De Pleindemonstratie op 4 juli startte met de bekende Grootouders-flashmob met begeleiding door enthousiaste musici. Daarna ontvingen we onze gast...
Ga naar de inhoud