Groen Pensioen

Gesprek met PFZW

Maandag 23 januari 2023 vond het gesprek plaats tussen een aantal Grootouders voor het Klimaat en vertegenwoordigers van het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn (PFZW). Er waren twee leden van het bestuursbureau van PFZW aanwezig en een vertegenwoordiger van de afdeling Responsible Investment van PGGM waaraan PFZW haar vermogensbeheer heeft uitbesteed. De bij PFZW aangesloten grootouders zijn zeer bezorgd over het beleid van PFZW om niet direct te stoppen met fossiel beleggen.

Grootouders bij het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn

Aanpak onduidelijk en ineffectief

Het fonds wil bedrijven, die veelal nog steeds voor 90 tot 95% actief zijn in fossiele activiteiten, bewegen voor groene investeringen te kiezen. Een aantal van deze bedrijven investeert nu zelfs in ontginning van nieuwe fossiele bronnen, met grote extra klimaatschade als gevolg, waardoor de klimaatdoelen nog verder buiten bereik raken. Als manier om deze fossiele bedrijven te bewegen te verduurzamen achten we deze aanpak traag, onduidelijk en ineffectief.

Van de circa 200 fossiele bedrijven in haar portefeuille is PFZW actief in gesprek met 13 grote fossiele bedrijven –- waarvan men de namen overigens niet wil prijsgeven – waarin vanuit PFZW zeer veel pensioengeld omgaat. Als zij eind 2023 niet voldoen aan eisen van PFZW om hun plannen in lijn te brengen met het Parijs-akkoord, zal PFZW hen uitsluiten.
Dat er meteen uitstappen kan bewijst een aantal andere pensioenfondsen. Zij laten zien dat niet-fossiel beleggen een goed rendement oplevert.

Stappen

Stap 1: de brief die wij in november 2022 stuurden, naar aanleiding waarvan we – de Werkgroep Groen Pensioen van de Grootouders – zijn uitgenodigd voor een gesprek.
Stap 2: het gesprek van 23 januari jl waarvan je hierbij een kort verslag aantreft.

Vervolgstappen: Werkgroep Groen Pensioen beraadt zich op vervolgstappen in overleg met o.a. Fossielvrij en Stichting Groen Pensioen, en zo mogelijk met een bredere kring van Grootouders. Wie zich bij de Werkgroep wil aansluiten – of de Werkgroep wil voeden met ideeën – is welkom.
Houd de berichtgeving in de gaten. Stap 3, 4, en verder volgen.

Lees ook het artikel uit het Parool over OLVG.

Oproep

Oproep aan Grootouders voor het Klimaat, die aangesloten zijn bij PFZW: we roepen jullie op om op persoonlijke titel eveneens een brief te sturen, waaruit je bezorgdheid blijkt over de manier waarop dit fonds omgaat met je pensioengeld. Lees hier onze brief die als voorbeeld kan dienen.
Het helpt als vele deelnemers van zich laten horen.

De werkgroep Groen Pensioen, t.a.v. Jetty Becking/ Margriet Goddijn ontvangt graag een berichtje dat u een dergelijke mail of brief heeft verstuurd (dat kan via het contactformulier op deze website).

Adresgegevens van het Pensioenfonds:
PFZW
Noordweg 150
3704 JG Zeist

Een e-mail versturen kan ook.

Ted AgesGroen Pensioen