Webinar “Aanpassen aan klimaatverandering, wat gaat dat betekenen?”
Afgelopen
Afgelopen

Webinar “Aanpassen aan klimaatverandering, wat gaat dat betekenen?”

23 november 2022
19:30
Online
Dr. Marjolijn Haasnoot

Op woensdag 23 november 2022 van 19.30-20.30 sprak Dr. Marjolijn Haasnoot, adviseur waterbeheer bij Deltares, Associate Professor aan de Universiteit Utrecht en hoofdauteur van het meest recente IPCC rapport over de vraag “Aanpassen aan klimaatverandering, wat gaat dat betekenen?”.

Bekijk de presentatie van Marjolijn Haasnoot.

De huidige opwarming van meer dan 1 oC heeft al aanzienlijke gevolgen voor mens en natuur. Zelfs als het lukt de opwarming tot ruim onder de 2, het liefst 1,5 graad te houden, dan nog zullen er aanzienlijk ernstiger gevolgen optreden. Hoe passen we ons daaraan aan?

Het IPCC rapport laat zien dat klimaatadaptatie (aanpassing) nu al wordt toegepast en ook in de toekomst de gevolgen wereldwijd kan beperken. Maar aanpassen kan lang niet alle gevolgen wegnemen en vraagt bovendien enorme inspanningen van kwetsbare landen.

Ook Nederland zal zich moeten aanpassen. Met name de zeespiegelstijging zal grote uitdagingen met zich mee brengen, zeker als de somberste scenario’s werkelijkheid worden. Kunnen we ons daar inderdaad aan aanpassen en wat betekent dat?

Marjolijn Haasnoot zal op deze vragen ingaan.

In de bovenvermelde presentatie heeft Marjolijn Haasnoot op  het tweede sheet nog wat verwijzingen opgenomen naar studies die zij noemde in het webinar.


Laatste nieuws: Regering kondigt maatregelen aan om aanpassing aan klimaatverandering mogelijk te maken.

De aanbevelingen van Marjolijn Haasnoot voor het nemen van maatregelen om aanpassing aan klimaatverandering mogelijk te maken hebben gehoor gevonden bij de rijksoverheid. Op vrijdag 26 november is in een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer een flink aantal concrete maatregelen aangekondigd, zoals:

    • Verhoging van de grondwaterstand in veengebieden om de verdere bodemdaling door uitdroging te stoppen
    • Vasthouden van water in droogtegevoelige gebieden
    • Een bouwverbod in zeer laaggelegen gebieden en nabij dijken en rivieren om ruimte te houden grote hoeveelheden water te kunnen bergen
    • Verhoging van de capaciteit van het IJsselmeer als zoetwaterreservoir en een verbod op verdere landaanwinning in dit gebied
    • Beperking van het drinkwatergebruik en beperking van de grondwateronttrekking door boeren en industrie
    • Vermindering van het oppervlak aan bestrating in stedelijke gebieden om wateroverlast te beperken

De maatregelen zijn wetenschappelijk gereviewd door een commissie onder voorzitterschap van de directeur van Deltares, het instituut waar Marjolijn Haasnoot werkzaam is.


Lees ook het commentaar van de NRC over De Toekomst van Nederland.

Dr. Marjolijn Haasnoot
Dr. Marjolijn Haasnoot

Marjolijn Haasnoot is onderzoeker/adviseur waterbeheer bij kennisinstituut Deltares en associate professor aan de Universiteit Utrecht. Haar werk richt zicht op de gevolgen van klimaatverandering en de mogelijkheden voor adaptatie, in het bijzonder in delta’s en kustgebieden. Marjolijn Haasnoot is een van de hoofdauteurs van het recente IPCC rapport en schreef in opdracht van de Deltacommissaris over de gevolgen en mogelijkheden voor aanpassen aan zeespiegelstijging.

Voor haar cv en publicaties zie hier en hier.

 

Ga naar de inhoud