Webinar Waterstof als schakel in de energietransitie
Afgelopen
Afgelopen

Webinar Waterstof als schakel in de energietransitie

25 januari 2022
19:30
Online
H2 groene Energie

Dinsdag 25 januari van 19:30 tot 20:30 uur

Waterstof kan een belangrijke bijdrage leveren bij de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. Bij de meeste deskundigen, beleidsmakers en vertegenwoordigers uit de industrie is er overeenstemming dat inzet van waterstof als energiedrager alleen zinvol is wanneer deze geproduceerd wordt met duurzame energie. Dat wil zeggen dat elektriciteit opgewekt door zonne- of windenergie gebruikt wordt om water te splitsen in waterstof en zuurstof.

Er zijn echter ook een aantal controverses over de toekomstige rol van waterstof als energiedrager. Een van de controverses gaat over waar waterstof geproduceerd wordt: lokaal, dichtbij de plaats waar deze gebruikt wordt of vooral door import uit lege, zonrijke gebieden zoals de Sahara? Een andere controverse betreft het toepassingsgebied van waterstof als energiedrager: vooral/alleen in de industrie of is er tevens een belangrijke rol weggelegd voor toepassing in de gebouwde omgeving en mobiliteit? Ook over de snelheid waarmee waterstof een belangrijke rol kan spelen als energiedrager verschillen de meningen. Daarnaast is de rol van de overheid bij de introductie van waterstof in het energiesysteem versus die van het bedrijfsleven een punt van discussie.

In het webinar “Waterstof als schakel in de energietransitie” zal Prof. dr. Ad van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems TU Delft, zijn visie geven op de potentie van waterstof als toekomstige energiedrager en tevens ingaan op bovenstaande controverses. Na de presentatie is er ruimschoots tijd om in te gaan op vragen van de deelnemers aan het webinar.

Voor achtergrondinformatie over het onderwerp zie hier en hier.

Bekijk de slides van dit Webinar met op de laatste slide een literatuuropgave.

 

Ga naar de inhoud