Omslag - Hoop voor de Aarde 786x1200

Hoop voor de Aarde

Hoop Voor De Aarde 1

Katherine Hayhoe is een klimaatwetenschapper, die zich daarnaast verdiept heeft in menselijk gedrag en communicatie. Belangrijkste boodschap van haar boek: Klimaatverandering: praat erover. Ze geeft een grote hoeveelheid voorbeelden hoe dat te doen. Veel ervan zijn nogal gericht op de Amerika en spelen zich ook vaak af in de christelijke levenssfeer. Dat lijkt een beperking, maar het zijn dan ook haar eigen persoonlijke ervaringen. Veel tips voor klimaatgesprekken, hoe te beginnen, hoe te eindigen, maar de belangrijkste is: zoek raakvlakken met je gesprekspartners. Meestal kun je dan uitkomen op onderwerpen die met klimaatverandering te maken hebben. Naast gespreksvoorbeelden geef ze ook veel feiten weer, ze is  tenslotte klimaatwetenschapper. Wat kun je zelf doen, want we moeten het samen oplossen. En ze heeft hoop voor de Aarde. In het laatste hoofdstuk geeft ze een mooi beeld over wat haar hoop geeft. Een interessante mengeling van de oefening van hoop (verwijzend naar het boek ‘Actieve Hoop’ van de boeddhistische milieuactivist en systeemtheoreticus Joanna Macy) en de liefde zoals de apostel Paulus dat verwoord in zijn brief aan de Romeinen. Er is hoop voor de Aarde!!

Een eerlijk, persoonlijk en goed leesbaar boek, in heldere taal geschreven.

Meer boeken bekijken

Ga naar de inhoud