Brief aan Frans Timmermans van Johan en Frans Vollenbroek

Brief aan Frans Timmermans van Johan en Frans Vollenbroek

“Wij stellen (…) voor dat de Europese Commissie een ingebrekestelling van Nederland voorbereidt inzake het niet nakomen van de Vogel- en Habitat Richtlijn. Op basis van alle wetenschappelijke studies, de natuurmonitoringsrapporten, de natuurdoelanalyses die nu per natuurgebied verschijnen en de diverse uitspraken van de Raad van State kan volgens ons overtuigend beargumenteerd worden dat Nederland niet voldoet aan de verplichtingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn.

We verwijzen tevens naar de bevindingen van de Ecologische Autoriteit die de slechte staat van in- standhouding van onze Natura 2000-gebieden bevestigen. Deze rapporten laten zien dat de veel te hoge stikstofdepositie, de veelal te lage grondwaterstanden en met nitraat en pesticiden vervuild grond- en oppervlaktewater, de belangrijkste oorzaken zijn van de slechte kwaliteit van de natuur, met als achterliggende oorzaak de exorbitante veestapel in Nederland.”

Aldus Johan en Frans Vollenbroek in een brief aan Frans Timmermans die dinsdag 11 april in gesprek gaat met Caroline van der Plas van de BBB.

Lees de gehele brief. En het antwoord van Diederik Samson.

Lees ook de publieksversie rapportages Vogel- en Habitatrichtlijn 2019.

Op 10 juli is daadwerkelijk een klacht bij het Europese Hof ingediend.

Deel
Deel

Lees andere artikelen

28 november 2023
In de loop van 2023 hebben de Europese Grootouders voor het Klimaat (www.grandparentsforclimate.eu) besloten een vereniging op te richten vooral...
24 november 2023
Moet de economie krimpen om binnen de planetaire grenzen te blijven? Volgens Frans Vollenbroek hoeft dit niet. Het gaat erom...
23 november 2023
Ondanks de lage kosten van opwek van duurzame energie betalen we hoge tarieven aan de (vaak buitenlandse) energieleveranciers. De lokale...
Ga naar de inhoud