Klacht bij het Europese Hof ingediend

10 juli 2023
Johan Vollenbroek geïnterviewd door BNR

Het Landbouwakkoord is mislukt. Dit betekent dat er nog steeds geen oplossing in zicht is voor het stikstofprobleem en voor de grote bijdrage van de landbouw aan de klimaatcrisis.

Johan Vollenbroek geïnterviewd door BNR

Johan Vollenbroek

Uitspraken van het Europese Hof op 7 november 2018 en de Raad van State op 29 mei 2019 stelden de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) buiten werking, omdat het niet voldeed aan de Europese wetgeving (Habitatrichtlijn) noch aan de Wet natuurbescherming. Sindsdien verschenen twee rapporten van de Commissie Remkes en werd maandenlang onderhandeld over een landbouw akkoord. Dat is er niet gekomen. Ook industriële piekbelasters zijn onvoldoende aangepakt. Het wordt tijd dat de Europese Commissie Nederland ter verantwoording roept voor het falende natuurbeleid. De stichtingen MOB van Johan Vollenbroek en de Grootouders voor het Klimaat hebben daartoe, in het belang van onze kleinkinderen, een klacht ingediend.

Lees:

Ted AgesKlacht bij het Europese Hof ingediend