Grootouders voor het Klimaat demonstreerden twee jaar lang

Grootouders voor het Klimaat demonstreerden twee jaar lang

Collage Lowie

We hebben samen met ~120 mensen gevierd dat we al twee jaar op het plein staan! Een mooi programma, gegroepeerd om een spandoek met vele gasten die ons in die twee jaar bezochten, Liesbeth van Tongeren zelfs zeven keer. Muziek was even een probleem omdat onze beoogde fanfare op 4 december afzegde. Vita heeft stad en land afgebeld, en uiteindelijk, met hulp van Femke Slegers van Den Haag Fossielvrij, was er prachtige muziek: Het Strijdkoor Jan en Alleman met Albert Jan van der Neut heeft twee keer opgetreden, natuurlijk ook met het Klimaatlied, en dat klinkt goed met 120 mensen. De fractie van Groen Links verzorgde koffie en thee, en Vita had bij Instock heerlijke taart gekocht, gemaakt uit ‘afgekeurde’ producten. Niet alleen Grootouders, maar ook de Schoolstakers en de Jonge Klimaatbeweging en Den Haag Fossielvrij waren van de partij. De aanwezige politici en sympathiserende groepen, die het woord voerden, ziet u op de foto hierboven. Groen Links was er met drie Kamerleden, slechts overtroffen door de Partij voor de Dieren, die met z’n vieren waren gekomen. Anneke heette iedereen welkom en daarna hield Philip een gloedvolle toespraak, waarbij hij zich vooral richtte op de aanwezige politici.

Philip

Toespraak Philip Beekman namens de Grootouders voor het Klimaat op het tweejarig jubileum op 6 december 2018

Deze toespraak is ook te lezen onder Brieven aan politici

We demonstreren nu twee jaar op het plein. Dat is een moment om bij stil te staan. Iedere twee weken, als de kamer niet in reces is. Dat is ruim 40 keer. Zelfs als de treinen niet rijden vanwege het noodweer zijn wij er. Op 19 januari 2017 boden we ons manifest voor het eerst aan. We hebben het nu aan vrijwel alle partijen aangeboden.

Wat willen wij? kort gezegd: een leefbare wereld voor onze kleinkinderen en toekomstige generaties. En klimaat is daarbij onze allergrootste zorg. Een zorg die overigens nauw samenhangt met allerlei andere vormen van leefbaarheid. Als we niet heel snel handelen, dan gaan we naar 2 graden warmer met heel ernstige consequenties voor de mensheid. De veiligheid van de leefomgeving komt in gevaar (overstromingen, aardverschuivingen, bosbranden) en ook de voedselvoorziening (misoogst door overvloed of juist gebrek aan water en uitputting van de bodem). Overheid, bedrijfsleven en burgers moeten heel snel aan de bak; er is geen tijd meer te verliezen!

Uit uw reacties begrepen wij dat u ook wil dat er meer gebeurt en onze demonstraties sterken u daarin. Daarom gaan wij door. Wij gaan door tot er genoeg gebeurt. Tot we niet alleen praten over CO2 vermindering maar tot de uitstoot concreet daalt en wel snel!

Soms krijgen we te horen: u demonstreert wel, maar wat doet u zelf? Dat steekt een beetje. Wij demonstreren niet alleen, wij doen ook veel. We maken onze huizen duurzaam, houden lezingen en andere acties om klimaatbewustzijn te vergroten en we passen, ieder op zijn manier, onze levensstijl aan.

Maar wij kunnen het niet alleen. Uw inzet en actie om in saamhorigheid snel de juiste maatregelen te treffen – op alle fronten – is noodzakelijk. Wij ervaren vanuit de politiek veel lof en bijval en sympathie. Er wordt ook veel vergaderd over te nemen maatregelen. Maar er gaat kostbare tijd verloren en we zien – met een paar uitzonderingen zoals windmolens op zee – nog onvoldoende concrete voortgang en concrete extra maatregelen.

  • ja er is een ontwerp voor de klimaatwet, maar de doelen zijn nog niet concreet ingevuld,
  • ja er wordt gewerkt aan een klimaatakkoord, maar de voortgang is al vertraagd, en we zijn bang dat die vertraging nog verder zal oplopen
  • en ja, we zien meer over klimaat op de publieke omroep en in sommige kranten. Maar een werkelijke publiekscampagne vanuit de overheid is er nog niet.

Dat de noodzaak van de maatregelen begrepen moet worden is vorige weken weer eens benadrukt door de gele hesjes in Frankrijk. Dat geldt ook voor de rechtvaardige verdeling van de lasten. Er is haast bij. Het is bijna 2020 en dan is het de wettelijke opdracht om 25% minder uit te stoten dan in 1990, zoals door de rechter in het Urgenda-vonnis bevestigd. Ten opzichte van staand beleid is er daar nog een gat van – volgens de laatste berichten – zeker 20 miljoen ton te dichten. En dat is nog een voorzichtige schatting. 20 miljoen ton – binnen twee jaar! Voor de beeldvorming, Als je een bos van 1000 km2, in de fik steekt, krijg je ongeveer 20 miljoen ton CO2. Dat is een bos bijna zo groot als de metropoolregio Rotterdam, waar ook Den Haag bij hoort. En u weet vast ook wel, dat sinds 1990 de Nederlandse uitstoot van CO2 nog helemaal niet is gedaald.

Het is niet aan ons om de maatregelen concreet te maken. Maar er zijn er wel een aantal die zó voor de hand liggen, dat ik ze toch wil noemen.

  • Als we de kolenstook in elektriciteitscentrales stoppen is er al 10 Megaton vermindering te verwachten.
  • Beperking van de maximumsnelheid is niet alleen goed voor klimaat en milieu, maar kan ook het aantal files verminderen. En als in Tokyo en San Francisco rekeningrijden kan, waarom kan dat dan niet hier?
  • CO2 taks kan beter vandaag dan morgen worden ingevoerd. Als het ETS echt begint te werken, kunnen we de taks eventueel weer afbouwen. Het bedrijfsleven moet ook zijn verantwoordelijkheid voelen en nemen. Nadelige gevolgen voor het bedrijfsleven kunnen elders worden gecompenseerd.
  • Onze veestapel is zeer belastend voor klimaat en milieu. Is het wel logisch dat één van de kleinste landen van Europa één van de grootste exporteurs van vlees en melk is? Voor het produceren van ons veevoer worden enorme stukken regenwoud gekapt. Regenwoud wat juist CO2 kan opnemen.
  • Onze luchthavens wakkeren de internationale luchtvaart aan, maar belasten leefomgeving en klimaat. Klopt dat wel?
  • En laten we zo snel mogelijk een langdurige, intensieve en op feiten gebaseerde voorlichtingscampagne naar de burger op gang brengen. Ook op de sociale media en commerciële TV.

In diverse lezingen ervaren wij regelmatig hoe beperkt het zicht op de klimaatdreiging is. Om grootouder Jan Terlouw te citeren: ‘de mensen weten niet hoe groot en nabij de klimaatdreiging is. Hoe kan je dan verwachten dat ze meegaan in de hoogst urgente transitie?’

Dit zijn voorbeelden. Er zijn zeker nog meer mogelijkheden. De politiek heeft de opdracht om dit waar te maken. U bent aan zet. Ik heb al lang genoeg gepraat. De grootouders demonstreren nu twee jaar. Wij gaan door tot er voldoende gebeurt. Dan stoppen we. Hoe eerder hoe beter.

We zien, horen en merken graag van u!

Vrolijke Grootouders

Daarna was het woord aan de aanwezige politici en sympathiserende groepen.  De reacties waren vooral feestelijk met veel complimenten voor het doorzettingsvermogen van de Grootouders voor het Klimaat. Het feit dat de Grootouders er steeds weer staan geeft ook politici kracht om door te gaan. Wij zijn een belangrijke steun voor hen, en ze riepen ons op om door te gaan! Ook was duidelijk dat de sprekers namens hun partijen aangaven dat ze de urgentie zeker inzagen. Er werd niet ingegaan op de ‘stellingen’ die Philip naar voren bracht, maar daar komen we zeker op terug.

De Jonge Klimaatbeweging noemde de pas ingezette samenwerking, en maakte van de gelegenheid gebruik om te wijzen op hun nieuwe campagne #ikreisanders. Liesbeth van Tongeren stipte een aantal Haagse acties aan die gaan gebeuren in Den Haag, waaronder een dakenplan om zoveel mogelijk zonnepanelen aan te leggen. Er zijn 1600 groeperingen die zich met klimaat en milieu bezighouden.  Het Haags Klimaatpact was een stimulans bij de gemeentelijke initiatieven. Marjan Minnesma memoreerde het ontstaan van het idee Grootouders voor het Klimaat tijdens de wandeltocht naar Parijs in 2015. Ze benadrukte dat er al zo veel kan dat we helemaal niet op nieuw onderzoek of doorbraken hoeven te wachten en ze onderstreepte dat we moesten doorgaan. Voortdurend hameren op wat er moet gebeuren heeft zeker invloed. En grootouders hebben in familiekring een speciale functie om het bewustzijn van de urgentie te vergroten.

En daarna volgde nog een mooi optreden van ‘ons’ strijdkoor. In ons gebruikelijke café was het na afloop goed toeven.

Zingen

 

Foto’s Grootouders en Branko de Lang

Deel
Deel

Lees andere artikelen

10 juli 2024
Het klimaat is niet links of rechts. Energiegemeenschappen van burgers*, hebben volgens Europa het volste recht hun eigen energie te...
5 juli 2024
De Pleindemonstratie op 4 juli startte met de bekende Grootouders-flashmob met begeleiding door enthousiaste musici. Daarna ontvingen we onze gast...
27 juni 2024
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op basisschool Het Schateiland in Utrecht en in aanwezigheid van ouders en leerlingen reikte onze ambassadeur...
Ga naar de inhoud