Den Bosch

Sinds het voorjaar van 2019 staan Grootouders voor het Klimaat om de week op zaterdag een uur lang tussen het winkelende publiek in Den Bosch. De initiatiefnemer is Arie Bijl. Hij stond er in eerste instantie alleen met zijn vrouw Lous, maar tegenwoordig komen er meer dan twintig mensen. Kom je ook een keer langs?

Wij staan tegenwoordig niet meer stil, maar “flaneren” met spandoek nu op zaterdag van 11:00 tot 12:00 uur in den Bosch. Verzamelpunt is Jeroen Bosch beeld op de Markt in het centrum.

DIRECT AANMELDEN?

Dat kan via het formulier Sluit je lokaal aan!

Eerst nog vragen? Gebruik dan het Contactformulier.

Deel
Klimaatmars in Den Bosch: Kies voor Klimaat
4 november 2023

Vandaag klimaatmars in Den Bosch. Grootouders voor het Klimaat samen met XR, Milieudefensie, JKB e.v.a. Met zo’n 500 deelnemers door het centrum van Den Bosch, in de stromende regen!

Provinciale verkiezingen
15 maart 2023

De afgelopen jaren lijkt de besturing van Nederland voor grote groepen langzaam vast te lopen: de toeslagenaffaire, de jeugdzorg, de rechtspraak, de stikstofcrisis, de energiecrisis, de migratie, de wooncrisis, de klimaatcrisis etc. De provinciale verkiezingen op 15 maart 2023 zijn bepalend voor de aanpak van een groot deel van deze problemen. Bij de vorige verkiezingen in 2019 was de opkomst in Noord Brabant laag met 52,4%. Om uw stem te bepalen is kieswijzer.nl van Prodemos, Huis voor Democratie en Rechtstaat, een betrouwbare hulp om op te komen voor uw (klein-)kinderen in de klimaatcrisis.

Interview met Leny Cobben
11 maarft 2023

Op zaterdag 11 maart verscheen in Trouw een interview met Leny Cobben.

14-Puntenplan voor leden van de Provinciale Staten
10 maart 2023

De Bossche Klimaatcoalitie overhandigde een 14-puntenplan aan leden van de Provinciale Staten. De Bossche Klimaatcoalitie, een club van zo’n 25 bezorgde Bosschenaren, gaf in het puntenplan onder andere ideeën voor kringlooplandbouw, duurzame deelmobiliteit, het opleiden van mensen voor de energietransitie en een verzoek om te sturen op brede welvaart in plaats van economische groei.

Brief aan de gemeenteraad
8 januari 2023

Op 8 januari verstuurde de Klimaatcoalitie Den Bosch deze brief aan de gemeenteraad en het college van B&W van Den Bosch.

Ga naar de inhoud