Den Haag e.o. Archief 2023

Sinds 9 augustus 2023 is ook in Den Haag een lokale groep Grootouders voor het Klimaat van start gegaan.

Je leest hier de Haagse berichten die in 2023 zijn gepubliceerd.

Deel
Pleindemonstratie weer met flink aantal Hagenaars!
21 december 2023

We waren donderdag met 10 deelnemers alweer goed vertegenwoordigd bij de Pleindemonstratie. Voor volgende keer: met nóg meer is nóg beter!!

Fietszwerm
10 december 2023

We deden vandaag, 10 december 2023 met 5 grootouders mee aan de Fietszwerm.
Het miezerde, maar de sfeer was geweldig. Kerstmuziek vanaf een bakfiets en op alle kruispunten prima bewaking vanuit de organisatie.
We waren heel goed zichtbaar door de hesjes!
Wie weet zijn we volgende keer met meer...

Pleinbijeenkomst van 7 december
7 december

Uiteraard waren de Grootouders van de Lokale Groep Den Haag e.o. enthousiast aanwezig bij de landelijke Pleinbijeenkomst van 7 december. Hieronder een foto-impressie van Jaap en Judy. Sint Nicolaas overhandigde het 10-Puntenplan aan Joris Thijssen en Suzanne Kröger, leden van de Tweede Kamer voor Groen Links/PvdA en van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat.

 

Grootouders voor het Klimaat afdeling Den Haag e.o., werkgroep Lokale Politiek
30 november 2023

Op 30 november 2023 vond de eerste bijeenkomst van de werkgroep Lokale Politiek plaats in aanwezigheid van 6 leden. We verkenden doel en status van de werkgroep. Vervolgens bespraken we de Haagse gemeentepolitiek op het gebied van milieu en klimaat(transitie). Onlangs is tussentijds een nieuw college van B&W aangetreden dat een nieuw collegeprogramma aan de gemeenteraad heeft voorgelegd getiteld Haags Akkoord. Daarin worden veel ambities op dit terrein gepresenteerd. De werkgroep heeft waardering voor de richting en de ambities, maar vraagt zich af of de concretisering in maatregelen, de uitvoering en de handhaving daarvan en het beschikbare budget voor de resterende raadsperiode voldoende zullen zijn.

Daarnaast bespraken we een ander relevant politiek document, het “Haags Klimaatpact”, dat in 2017 door 8 politieke fracties in de gemeenteraad werd opgesteld, in de jaren daarna sloten zich nog andere partijen en politieke jongerenorganisaties aan en werden maatschappelijke groepen uitgenodigd hun steun te betuigen en mee te werken. Het doel in 2017 was dat Den Haag in het kader van het Parijse Akkoord als stad in 2030 “klimaatneutraal” zou zijn. We zijn dus inmiddels halverwege dit traject. De werkgroep zou het passend vinden als de Grootouders voor het Klimaat zouden overwegen het pact te ondersteunen en aan de verdere uitwerking zouden bijdragen, maar wel zou dan eerst duidelijk moeten worden dat het Pact leeft en serieuze ambities heeft de doelen te halen. Het lijkt ons goed als de lokale politiek een ‘half time review’ van de beleidsvoornemens ter hand zou nemen.

Besloten is dat wij als werkgroep op korte termijn de eerste contacten leggen met lokale politici en vertegenwoordigers van het Haags Klimaatpact om de kansen op een vruchtbare samenwerking te verkennen. Begin januari 2024 zullen we de eerste indrukken uit de contacten en de daarbij opgedane informatie in de werkgroep bespreken. Graag leggen we onze bevindingen dan aan de afdeling en vervolgens wellicht het landelijke bestuur voor. Daarna maken wij ons eigen werkplan voor het komende jaar.

De volgende vergadering van de werkgroep vindt plaats op vrijdagmiddag 5 januari in de Haagse wijk Ypenburg, nieuwe deelnemers zijn ook welkom, aanmelden graag via Dyonne Piët.

Namens de werkgroep Lokale Politiek,

Rein Zunderdorp

Flyeren voor de Verkiezingen
21 november 2023

De afgelopen week hebben we geflyerd bij het Haga Ziekenhuis, bij Babylon, op de Turfmarkt en op de Grote Markt.

Voor de meesten van ons was het een nieuwe, maar ook bijzondere, ervaring. Bovendien bleek het een hele goede manier om elkaar beter te leren kennen. En nu duimen voor verkiezingsdag. Wat staat er veel op het spel!!

Haagse grootouders bij Klimaatmars
14 november 2023

Op 12 november 2023 schreven we geschiedenis in Amsterdam, de Klimaatmars met 85.000 deelnemers. De Haagse Grootouders waren erbij!

Flash Mob bij de aftrap van de Campagne voor de Tweede Kamer Verkiezingen
9 november 2023

Natuurlijk waren de Haagse Grootouders ook paraat bij de aftrap van de Campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen donderdag 9 november. We gaan ervoor!

Toekomststoel aangeboden aan de SER
26 oktober 2023

Onder grote bijval van een groep Haagse Grootouders op de publieke tribune heeft Ilona Hofstra, tijdens de raadsvergadering van de Sociaal-Economische Raad (SER), namens de Grootouders voor het Klimaat, de Toekomststoel aangeboden aan Kim Putters. Behalve Ilona Hofstra, was ook Vincent van den Bergen van de landelijke Werkgroep Politiek bij de overhandiging aanwezig.

Support bij de A12 blokkades door Extinction Rebellion
september 2023

Een aantal Haagse Grootouders probeert er mede dankzij de appgroep “Steungroep GvhK DH” voor te zorgen dat er bij iedere blokkade van de A12 sinds 9 september iemand van de Lokale groep aanwezig is bij de supportdemo. Haagse Grootouders kunnen zich nog steeds bij de beheerder van de appgroep, Harm Jan Lamers, aanmelden voor deze appgroep!

Haagse Fietszwerm
7 september 2023

Haagse Grootouders zwermen mee!
Op uitnodiging van de Haagse Fietsburgemeester Remco de Rijk, namen Ineke van Dijk en Oda Kok op donderdag 7 september, namens de Haagse Grootouders voor het Klimaat, deel aan de Haagse Fietszwerm.
De Fietszwerm wordt georganiseerd om mensen te laten zien dat fietsen leuk, gezond en duurzaam is. Iedereen fietst mee om eigen redenen.
Tijdens toekomstige Fietszwermen willen de Haagse Grootouders weer zichtbaar zijn, met zoveel mogelijk deelnemers.
De volgende Fietszwerm is op donderdag 5 oktober; verzamelen om 18.00 bij Haagse Harry. De tocht duurt een uur.

Oprichting van de lokale groep Den Haag e.o.
9 augustus 2023

Afgelopen woensdag 9 augustus 20123 is onder grote belangstelling de lokale groep Den Haag e.o. opgericht. Van de inmiddels 28 deelnemers waren er 19 aanwezig.
Lees het verslag van de oprichtingsvergadering.

De oprichting ging gepaard met de nodige publiciteit:

Ga naar de inhoud