West-Friesland

De lokale groep “Regio West-Friesland” bestaat uit grootouders uit de volgende zeven gemeentes: Hoorn, Drechterland, Stede Broec, Enkhuizen, Medemblik, Opmeer en Koggenland. Een groot gebied met ruim 200.000 inwoners, waarvan 46.000 ouder dan 65 jaar. Met op dit moment zo’n 70 nieuwsbrieflezers is er dus in dit gebied nog veel aanhang te winnen.

DIRECT AANMELDEN?

Dat kan via het formulier Sluit je lokaal aan!

Eerst nog vragen? Gebruik dan het Contactformulier.

In Hoorn, Koggenland en Enkhuizen zijn inmiddels kleine subgroepjes ontstaan, die met elkaar activiteiten willen opzetten om de aandacht voor het klimaat in hun gemeente te vergroten.
Om onze slagkracht en invloed te vergroten, zijn wij gericht op het vergroten van het aantal nieuwsbrieflezers en met name het aantal grootouders dat zich actief wil inzetten bij het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten. Daarbij werken we nauw samen met andere lokale groepen op gebied van duurzaamheid, klimaat, bio-diversiteit en milieu.

Contactpersoon
Regionaal contactpersoon is Jan Olijve, 65 jaar, samen met zijn vrouw grootouders van twee kleinzonen (geboren 2023 en 2021). Zijn motivatie is de zorg voor zijn toekomstige wereld (en van al die andere kinderen en jongeren). Naast activiteiten voor Grootouders voor het Klimaat is hij ook actief als klimaatcoach bij Stichting Klimaatgesprekken en als Klimaatburgemeester in Hoorn. Wil je in contact komen met Jan, dat kan dat via het contactformulier.

 

Deel
Klimaatcafé ‘Vraag het de Bio-boer’
24 maart 2024

Twee tot drie keer per jaar organiseren wij, samen met Operatie Klimaat West-Friesland ons Klimaatcafé. Afgelopen 24 maart 2024 was het onderwerp de weg van een fruitteler in de omschakeling van traditioneel naar SKAL-gecertificeerd biologisch. Uit eigen ervaring vertelde fruitteler René van Biologisch Fruitbedrijf van der Aarde over de weg die hij gegaan is en nog steeds gaat. Over de strenge eisen voor certificering, de rol van overheden en banken, de uitdaging die vervuild oppervlaktewater met zich meebrengt, over het vinden van nieuwe afzetkanalen. Over trots vanwege het resultaat en over de ambitie om verder te werken aan de verspreiding van het biologisch gedachtegoed. En zeker ook over de keuze om geen persoonlijk gezondheidsrisico door bestrijdingsmiddelen te willen lopen voor zichzelf en zijn gezin. De bezoekers vroegen honderduit, zodat aan de titel "Vraag het de bio-boer" volledig recht werd gedaan.

Onder de indruk van het verhaal werd nog lang nagepraat.

Lezing Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
22 februari 2024

Met ruim 30 belangstellenden waren we op 22 februari 2024 te gast bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap in Wervershoof. Maarten Poort nam ons op boeiende wijze mee in de polderwereld van Noord-Holland. Ik heb mij nooit gerealiseerd dat in het gebied van ons waterschap er maar liefst 20.000 kilometer aan waterlopen is. Van kanalen tot kleine slootjes. En dus 40.000 kilometer aan oevers die onderhouden moeten worden. De helft daarvan moet worden gedaan door de agrariërs, een kwart door gemeenten, Prorail en andere instanties en het resterende kwart door het waterschap zelf.

Het accent van de presentatie lag op de wijze waarop het waterschap voor alle sectoren een optimaal waterpeil moet zien te bereiken. Hoe doe je dat in een gebied waar het diepste punt op zesenhalve meter onder NAP ligt en het hoogste op vijftig meter plus? Hoe bereik je een optimale situatie voor zowel (agrarische) bedrijvigheid, natuur, recreatie en bebouwing? Wat vraagt de klimaatverandering van het waterschap?

Uiteraard werd ook ingegaan op de bijdrage die de inwoners zelf kunnen leveren aan het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering, met name droogte en wateroverlast door stortbuien. Op de website wordt er kort aandacht aan besteed: https://www.hhnk.nl/wateroverlast.

Kinderkenniskwis
29 augustus 2023

We stonden al twee keer op de Jaarmarkt in Blokker (gemeente Hoorn), een groot evenement met tussen de 15.000 en 20.000 bezoekers. Het bleek dat kinderen al heel goed op de hoogte zijn van wat er speelt op gebied van klimaat en duidelijke ideeën hebben over wat er zou moeten veranderen. Tijdens de laatste editie hebben zij die ideeën aan de hand van wensen op een Toekomststoel-kaart overgebracht aan de wethouder van Hoorn. Uiteraard spreken we op zo’n evenement ook de ouders en grootouders aan. Het bleek dat zij het niet altijd makkelijk vinden om met kinderen over de klimaatverandering te praten, bang om ze te belasten met al teveel zorgen. We gaven hen de tip om te kijken op de website www.nji.nl. Een verslag van deze activiteit is verschenen in het Hoorns Nieuwsblad

 

 

Voorlezen

Wij zijn betrokken bij het project “Expeditie Duurzaamheid.” Dit is een landelijk initiatief dat ook in een aantal Westfriese gemeentes wordt uitgevoerd op basisscholen. Eén van onze grootouders heeft in dat kader voorgelezen op een basisschool, wat erg leuk was. De samenwerking wordt voortgezet en uitgebreid. Ook in gemeente Koggenland is een initiatief om te gaan voorlezen, mogelijk in samenwerking met de bibliotheek. Om de activiteit extra aandacht te geven, heeft de Hoornse bibliotheek op ons initiatief een klimaatboekentafel ingericht.

 

 

Burgerinitiatief Julianapark Groen

Dit burgerinitiatief, ontstaan vanuit een groep verontruste burgers, is door GvhK WF ondersteund. Waar het om gaat: Het Julianapark wordt gebruikt voor steeds meer activiteiten, waar ook groen voor wordt opgeofferd. Het burgerinitiatief roept de gemeente op tot het formuleren van een visie op deze Hoornse groene long, alvorens nieuwe initiatieven te ontplooien. Met vele handtekeningen op papier en honderden ondertekenaars van de petitie werd het initiatief overhandigd aan de burgemeester en later nagenoeg unaniem door de gemeenteraad omarmd. Op de foto is nog net het T-shirt van GvhK te ontdekken. Zie ook deze pagina.

 

 

Flyeren en plannen maken

Flyeren
Eén van onze actieve grootouders heeft mensen aangesproken in het winkelcentrum bij haar in de buurt en flyers van GvhK uitgedeeld. Een mooie publieksactie, waar niet veel organisatie voor nodig is.

Plannen
Nieuwe plannen bedenken we in de groepjes actieve grootouders. Daarbij kijken we natuurlijk ook wat er vanuit de landelijk Kerngroep wordt ontwikkeld. Belangrijk vinden wij dat grootouders die actief zijn of willen worden, die dingen kunnen doen die ze leuk vinden en die bij hun passen.
Een belangrijk speerpunt is wel dat wij onze zichtbaarheid willen vergroten en daarmee ons bereik. Activiteiten op straat, zoals flyeren, zijn daarin belangrijk.
Ieder idee is welkom.

 

 

 

 

 

Ga naar de inhoud