Grootouders voor het Klimaat Haarlem – archief 2022

Grootouders voor het Klimaat Haarlem – archief 2022

De Haarlemse Grootouders startten formeel al in 2020, maar door de vele Corona perikelen duurde het even voordat er effectief acties gevoerd konden worden. Hieronder enkele van de belangrijkste. Activiteiten 2021 op de archiefpagina.

Stille tocht tegen Black Friday trekt veel aandacht.

Op initiatief van Extinction Rebellion Haarlem, en in samenwerking met de Grootouders voor het Klimaat en Milieudefensie, liepen een veertigtal deelnemers een stille tocht door het centrum van Haarlem waar het winkelend publiek joeg op koopjes-kortingen. De tocht begon met verhalenverteller Caspar Fioole die de Griekse mythe over Erysichton vertelde. Deze koning werd gestraft met een onverzadigbare honger, zodanig dat hij uiteindelijk delen van zichzelf op at. De stille tocht werd voorafgegaan door de pantomime ‘street art’ groep Red Rebels, gevolgd door een symbolische lijkkist waarin Moeder Aarde ten grave werd gedragen. Daarachter Caspar met een drum als een hartslag en enkele tientallen ‘rouwenden’. Bij een grote internationale kledingzaak werd even gestopt. Rebel Teun hield en toespraak, kort samengevat: “Black Friday wordt gepresenteerd als een win-win scenario voor grote bedrijven en consumenten. Consumenten profiteren van de kortingen en bedrijven hebben extra inkomsten om de torenhoge winst nog eens goed te spekken. Maar wie wint hier echt? De spullen in de winkels zouden daar niet liggen zonder de immense exploitatie van het globale zuiden, zowel in milieu als arbeid. De mensen daar hebben het minst bijgedragen aan de klimaatcrisis, toch voelen zij de gevolgen het hardst. Waar bedrijven winst over maken, leiden zij verlies. Wat doe je bij verliezen van wat je dierbaar is? Je rouwt.” Via de grootste winkelstraten bereikte de stoet weer de Grote Markt, waar we nog even samen bleven. De lokale en regionale pers besteedde er veel aandacht aan. De tocht werd aangekondigd in Haarlem in het Nieuws en verslaglegging van de tocht vond plaats in het NoordHollands DagbladHaarlems DagbladRodi Haarlem en RTV Haarlem105. Ook het winkelend publiek was geïnteresseerd met name voor de uitgedeelde waardebon voor een betere toekomst.

Stille Tocht Haarlem
Stille Tocht Black Friday Haarlem

Klimaatkoor Haarlem en Amsterdam

In navolging van Amsterdam is er op initiatief van Extinction Rebellion ook in Haarlem een Klimaatkoor opgericht, maar al gauw werd het een koor uit alle richtingen, waar ook een aantal Grootouders voor het Klimaat meezingen. Regelmatig optreden bij verschillende demonstraties, bijvoorbeeld bij de rechtbank wanneer een van de rebellen voor moet komen. Noot: allen vrijgesproken. De foto is genomen tijdens de demonstratie van de Klimaatcoalitie om in Haarlem een steviger klimaatbeleid te entameren. Haarlem105 maakte een mooi opname daarvan waar het koor als achtergrondmuziek werd gebruikt. Bij grote demonstraties zoals ‘Krimp de Luchtvaart’ op Schiphol treden het Amsterdamse en Haarlemse koor gezamenlijk op met enthousiast gezongen klimaatstrijdliederen. Hierna volgen nog twee opnames, een van het Haarlemse koor op de Grote Markt: ‘The Earth is our Mother’ en een gezamenlijk optreden van Het Amsterdams/Haarlems Klimaat koor op Schiphol Plaza: ‘We are coming to save the world‘.

Demonstratie Haarlemse Klimaatcoalitie om meer actie te vragen met betrekking tot de door de gemeente uitgeroepen klimaatcrisis

Gecoördineerd door Haarlemse Grootouder voor het Klimaat Kees van Deelen en zeer enthousiast begeleid door het Haarlems Klimaatkoor  organiseerde de Klimaatcoalitie een demonstratie met als doel een versnelling teweeg brengen in de uitvoering van het klimaatbeleid. Er werd gezongen, geflyerd, leuzen op de stoep gekrijt en er waren twee sprekers. Lavinia Warnars (XR) over leiderschap van ego naar eco; en duurzaamheidsambassadeur Frenk van der Linden, die de burgemeester opriep om een Klimaatregisseur aan te stellen in navolging van de Groenste Stad Freiburg. In eerste instantie had de burgemeester delen van de demonstratie (in de Kloostertuin, een binnenplaats van het stadshuis) verboden. Als handreiking was burgemeester Jos Wienen persoonlijk aanwezig bij onze demonstratie op de Grote Markt. Maar … toen na afloop van de demonstratie een kleine groep demonstranten het stadhuis binnen wilden gaan om een kop koffie te drinken en naar de publieke tribune te gaan bleek er een achttal agenten opgetrommeld te zijn om dit te verhinderen. Na interventie van Sascha Schneiders (raadslid voor GroenLinks) mochten we toch naar binnen. De Haarlemse Klimaatcoalitie overweegt een gesprek met de burgemeester omdat we ons toch in ons recht van demonstratie voelen aangetast. De Haarlemse en regionale pers gaven blijk van hun belangstelling voor de demonstratie:  Haarlems Weekblad kondigde het aan, Haarlem 105 met een artikel en een mooie video; en Haarlems Dagblad met een artikel over de demonstratie.

2022 11 03 Haarlems Klimaatactie
Haarlemse Klimaatactie

Debatavond over het Haarlemse coalitieakkoord

De Haarlemse Klimaatcoalitie organiseerde een debat in de Pletterij Debat en Cultuur: ‘Haarlem Duurzaam in 2030. Versnel het proces’. Mede als start voor de Haarlemse SDG Actie Dagen. Centraal stond het Coalitieakkoord. 60 aanwezigen, 7 raadsleden, moderator Jaap Tielbeke van De Groene Amsterdammer in topvorm. Terug te kijken: https://www.youtube.com/watch?v=7MAryhoT1b Grootouders voor het Klimaat waren nadrukkelijk aanwezig en namen actief deel aan het debat.
Blok: Energie en CO2 reductie. De interactie met de zaal was voortreffelijk.
Na 25″ Paula over het gebrek aan actie in het coalitieakkoord
Na 46″ Ada over energiebesparing en vooral terrasverwarming. Noot: een dag later werd een motie ‘verbod op terrasverwarming’ aangenomen.
Blok: Groen en klimaatadaptatie.
Dit blok was voorbereid door Grootouders voor het Klimaat, maar de zaal vulde volkomen natuurlijk het debat in, door direct te beginnen met vragen aan het panel.
Na 1′ 19″ Paula over uitgaan van winst aan groen en gezonde lucht i.p.v. verlies aan parkeerplaatsen.
Mooie avond voor herhaling vatbaar.

Paula Op Haarlemse Debatavond
Paula Van Liere Op Haarlemse Debatavond
Debat Avond Haarlem
Debat-Avond Haarlem

Debatavond over het Haarlemse Groenbeleidsplan

De Haarlemse Klimaatcoalitie, waar de Haarlemse Grootouders voor het Klimaat deel van uitmaken, organiseerde een debatavond in de Pletterij over het pas door de raad aangenomen Groenbeleidsplan: ‘Haarlem gaat op Groen’. Na een inleiding door een van de opstellers ging de zaal, voortreffelijk gemodereerd door Rubi Nicola, in twee blokken in discussie met diverse raadsleden. Uiteindelijk werd besloten dat de Klimaatcoalitie, samen met Platform Groen en de Stadsmakers de uitvoering van het Plan op de voet zullen gaan volgen en het van commentaar en aanvullingen gaan voorzien. Het debat is terug te zien.

Formule 0

Op 3 september was er een Fietsdemonstratie tegen de Grand Prix. Het initiatief van Extinction Rebellion Haarlem werd ondersteund door vijf actieve groepen, waaronder de Grootouders voor het Klimaat Haarlem. 70 deelnemers fietsten van Haarlem naar Zandvoort, waaronder een tiental  Grootouders voor het Klimaat. Onderweg een picknick en een optreden van Klimaatkoor Nederland. Ondanks de ernst van de zaak hebben we er een feestje van gemaakt, met als afsluiting een die-in en een lawaaiprotest bij de ingang van het circuit.
Op onze website staan drie artikelen uit de regionale pers. De eerste: ‘Waarom doen we dit?’ Gevolgd door twee artikelen over de fietsdemonstratie.

Reactie Haarlemse Klimaatcoalitie op het Coalitieakkoord van Haarlem

Haarlem heeft een Coalitieakkoord (PvdA, GroenLinks, D66, CDA en Actiepartij). Direct na publicatie heeft de Haarlemse Klimaatcoalitie gereageerd. In het kort: De Haarlemse gemeenteraad heeft op 4 juli 2019 de Klimaat-Noodtoestand uitgeroepen. Van die crisissituatie is te weinig te merken in het coalitieakkoord. Wat opvalt is dat er in de titel van het coalitieakkoord minder aandacht is voor het klimaat. Waar het vorige coalitieakkoord ‘Duurzaam doen’ heette, heet het huidige coalitieakkoord ‘Actie!’, wat nogal vaag is. In  de brief van de klimaatcoalitie worden een aantal aanbevelingen gedaan om de bestrijding van de uitgeroepen crisis concreter te bestrijden en breder te kijken dan alleen de Haarlemse stadsgrenzen. Lees de gehele reactie hier.

Stempelkaart voor het Klimaat

De Haarlemse Klimaatcoalitie heeft als doel politieke besluitvorming te beïnvloeden om klimaatvriendelijke keuzes te maken en daarnaast om burgers en bedrijven aan te zetten hetzelfde te doen. Een beter milieu begint niet bij jezelf, maar bij de overheid en bedrijven. Toch zijn ‘eigen’ acties keihard nodig om klimaatdoelen te halen. Wat kun je zelf doen? We hebben een stempelkaart ontwikkeld om voor jezelf een overzicht te hebben wat je al doet en wat je kunt doen. Op verschillende markten en evenementen hebben we die al uitgedeeld.

2022 05 25 Flyer Stempelkaart 1 Voorkant
Voorkant Stempelkaart Voor Het Klimaat

Bollenbevrijdingsdag

De Vlaamseweg wordt heringericht. De velden narcissen, die er al tientallen jaren bloeiden en waarvan de bollen zo langzamerhand biologische kwaliteit hebben, gaan op de ‘schroothoop’. De Haarlemse Klimaatcoalitie organiseerde op 5 mei een bollenbevrijdingsdag. Een groot deel van de bollen gingen naar Stiltetuin de Regenboog. Het Haarlems Weekblad besteedde er aandacht aan.

Na de gemeenteraadsverkiezingen schreven de Grootouders voor het Klimaat een brief aan de informateurs voor het formeren van een nieuw bestuurscollege.

Na de gemeenteraadsverkiezingen schreven de Grootouders voor het Klimaat een brief aan de informateurs voor het formeren van een nieuw bestuurscollege. De Klimaatcoalitie deed datzelfde, maar schreef ook alle raadsleden aan.

Als Grootouders voor het Klimaat in Haarlem leverden we een Zienswijze op het Concept Groenbeleidsplan van de gemeente Haarlem.

Als Grootouders voor het Klimaat in Haarlem leverden we een Zienswijze op het Concept Groenbeleidsplan van de gemeente Haarlem. De Klimaatcoalitie toetste het Concept Groenbeleidsplan aan het hoofdstuk over ‘Groen en Biodiversiteit’ van het ‘Manifest voor een Klimaatrechtvaardig Haarlem’.

Op 12 maart 2022

Stond de Klimaatcoalitie in een informatiestand op de verkiezingsmarkt voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

2022 03 12 Informatiestand Verkiezingen Dik Bol
Informatiestand Verkiezingsmarkt Haarlem (Foto Dik Bol)

Januari 2022

Hield Kees van Deelen een podcast gesprek met Melissa Oosterbroek, gemeenteraadslid voor GroenLinks.

Ga naar de inhoud