Werkgroepen

Werkgroepen

De actuele werkgroepen en hun activiteiten

Wil je meedoen in een van de werkgroepen? Neem dan contact op met het landelijk bestuur via het Contactformulier.

Werkgroep

Werkgroep Regionale /Lokale activiteiten

Deze werkgroep doet de coördinatie van de lokale groepen:

Tjitske Hoekstra: adviseren lokale groepen bij opstart en uitbreiding, hulp bij lokale verhalen voor landelijke nieuwsbrief. Mail Tjitske via deze link.

Marleen Wijdeveld: ondersteunen groepen bij opzetten/meedenken over lokale acties en evt landelijke acties, wijziging locale contactpersonen, aanvraag adressenbestand door lokale groep. Mail Marleen via deze link.

Jan Olijve: organiseren en begeleiden zoom-bijeenkomsten en bijhouden gereedschapkist. Mail Jan via deze link

Werkgroep Politiek

De werkgroep houdt zich bezig met het beïnvloeden van de politieke besluitvorming op landelijk niveau. Zie de webpagina voor de ondernomen activiteiten.

Leden: Vincent van den Bergen (vz), Sander Honee (secr.), Corina van Arnhem, Philip Beekman, Dick van Elk, Joyce Hes, Bert Metz (contact bestuur)

Werkgroep Lezingen en webinars

De werkgroep verzorgt maandelijkse webinars over klimaatverandering, klimaatbeleid en wat je zelf kunt doen. Op verzoek kan de werkgroep een lezing verzorgen voor geïnteresseerde groepen in het land. Zie de webpagina voor de gehouden webinars en lezingen.

Leden: Bert Metz (vz en contact bestuur)), Yvette Backer, Philip Beekman, Kees den Blanken, Eric Ferguson, Margriet Goddijn, Hans Erik Hazelhorst, Arie Jansen, Marijke Kohinor

Werkgroep Internationale samenwerking

Het doel is samenwerking te zoeken met internationale bewegingen van Grootouders voor het Klimaat en jongerenorganisaties, voornamelijk in Europa. Zie het overzicht van deze bewegingen.

Onze eerste aandacht hebben daarbij het bevorderen van

  • goede uitvoeringsafspraken van de Europese doel Green deal (Fitfor55),
  • binnen bereik houden van het streefdoel van 1.5 graad
  • benutten van mogelijkheden van Europa om ook buiten Europa dit doel bereikbaar te houden.


Leden:
 Ernst John Kaars Sijpesteijn, Gabi Doxiadis, Philip Beekman, Bert Metz, Hugo Swinnen

Werkgroep Voorlezen / Kinderboeken

Nieuwe voorleesacties bedenken en meer grootouders enthousiast maken om voor te lezen. Eens per twee jaar wordt een prijs voor het beste Klimaatboek voor kinderen uitgereikt.

Leden:  Ali Lely, Anja Wouters,  Djuke Zwier, Margriet Goddijn (contact bestuur).

Werkgroep Groen Pensioen

Grootouders voor het Klimaat voelen sterke betrokkenheid bij de vergroening van de pensioenfondsen. De werkgroep richt zich op het klimaatneutraal maken van de beleggingen van pensioenfondsen zoals ABP, PFZW en anderen.  Zie de webpagina voor de activiteiten.

Leden:  Janneke Bergstra (vz), Jetty Becking, , Martijntje van der Kroef, vacature, Bert Metz (contact bestuur) 

Team Pleindemonstraties

Dit team organiseert de tweewekelijkse demonstraties van de Grootouders voor het Klimaat op het Plein in Den Haag, maakt afspraken met de politie, nodigt sprekers uit.

Leden: Rita Loggen, Hans Baaijens, Tat van Veen, Sietse Brouwer en Marlies Gommers (contact bestuur)

Werkgroep Communicatie

Het doel van de werkgroep is om te zorgen voor eenheid in alle communicatie. Specifieke werkzaamheden voor nieuwsbrief, website, sociale media, flyers, pers en publiciteit, etc. blijven de verantwoordelijkheid van daarvoor aangewezen personen.

Leden: Lowie van Liere, Ted Ages, Krijn van Rijn, Ilona Hofstra, Hans van Dijk, Marga Haveman, Yvette Backer, 
Marlies Gommers (contact bestuur)

Redactie Nieuwsbrief

Tweewekelijks verzorgt de redactie de nieuwsbrief van de Grootouders voor het Klimaat.

Leden: Koos van den Beukel, Ted Ages, Lowie van Liere, Hans van Dijk, en Marlies Gommers (contact bestuur)

Ga naar de inhoud