Jaap ‘t Hooft (77) is vanaf de oprichting in 2016 actief betrokken bij Grootouders voor het Klimaat.

Jaap ’t Hooft, een niet-biologische opa van twee jonge mensen, werd 77 jaar geleden geboren in Rotterdam. Een van zijn grootvaders was ooit een molenaarsknecht. Zou belangstelling voor windkracht genetisch bepaald kunnen zijn? In ieder geval speelt in het leven van Jaap duurzame energie een alles bepalende rol.

Kritisch denker

Al jong bleek Jaap een kritisch denker en door zijn contacten met Karel Eykman, de bekende jeugdpredikant uit de jaren 60, gelauwerd schrijver van kinderboeken en TV-series, werd dit onafhankelijke denken over allerlei problemen sterk gestimuleerd.

Eind zestiger jaren deed Jaap mee aan de Vietnam-demonstraties en werd dienstweigeraar.

Verplichte vervangende dienst bracht hem bij het Gemeentelijk Energie Bedrijf (GEB) Amsterdam. Hij verdiepte zich in energiegebruik en las onder andere het blad ‘De Kleine Aarde’, geschreven door Sietz Leeflang, de oprichter van dit centrum, waarin gewezen werd op het grote belang van verantwoord energieverbruik.

De Kleine Aarde

Het sprak Jaap zo aan dat hij zich aansloot bij Sietz en zijn vrouw Anke de Jong en bij De Kleine Aarde ging werken. Een van de projecten was ‘de Bolwoning’, dat bewees hoe je energiezuinig kon bouwen en vervolgens los van het net kon leven.

Jaap voltooide dit ontwerp en woonde vervolgens twee jaar in deze opzienbarende woning. Niet alleen wonen, maar constant nameten of de berekeningen ook inderdaad klopten. Er kwamen TV-ploegen langs, er werden lezingen gehouden, alles met de bedoeling dat er navolging zou plaatsvinden.

Energiebesparing en isolatie namen inderdaad wel toe, maar niet zo snel als Jaap had verwacht. Het was een zeer intensieve tijd, in 1977 vertrok hij bij De Kleine Aarde.

Om de vermoeienissen te boven te komen fietste hij met een aantal milieuactivisten van Parijs naar Warschau.

Daarna volgde jarenlang een heel mozaïek aan werkzaamheden, ontwerpen en ontwikkelingen, altijd gerelateerd aan energie en energiebesparing.

Actief bij de Grootouders

Na deelname aan de Climate Miles in 2015 – lopend van Utrecht naar Parijs – werd in 2016 Grootouders voor het Klimaat opgericht. Jaap was daar vanaf het eerste moment bij en heeft daar ook tot op de dag van vandaag een actieve rol in.

Niet alleen dat hij de demonstraties in Den Haag voor de Tweede Kamer zelden overslaat, maar ook is hij betrokken als secretaris van de burgercoöperatie ‘Wind en Zon zijn van Ons’.

Hoewel Jaap een gedreven mens is als het gaat om energiebesparing en duurzaamheid, is hij geen fanaticus. Hij doet wat hij kan, blijft zeggen hoe hij erover denkt, opdat ooit het kwartje valt.

De motivatie haalt hij uit zichzelf, maar vooral Karel Eykman heeft hem geïnspireerd om zich heen te kijken naar de aarde, naar de mensen en trachten daar wat beters van te maken. Blijvende leefbaarheid van de aarde, daar draait het om.

 

 

 

Jaap ‘t Hooft

Jaap 't Hooft

Meer actieve grootouders

Ga naar de inhoud