Alexander Rinnooy Kan

Alexander Rinnooy Kan

Alexander Rinnooy Kan is wiskundige en als emeritus hoogleraar economie en bedrijfskunde, nog steeds verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Hij werkte aan de Erasmus Universiteit, waar hij ook rector magnificus was. Statistiek en econometrie zitten in zijn gereedschapskist.

Hij heeft diverse eredoctoraten en vervulde veel maatschappelijke functies: bestuurder bij de ING groep, voorzitter VNO-NCW, voorzitter van de SER en lid van de Eerste Kamer voor D66. En nog steeds wordt hij veel gevraagd voor toezicht- en adviestaken bij organisaties op gebied van wetenschap, financiën, politiek en gezondheidszorg.

Ambassadeur Alexander Rinnooy Kan is vader en grootvader en zich zeer bewust van de positie en invloed van de mens op de aarde en haar natuur:

“Klimaat en duurzaamheid laten niemand onverschillig. Gedurende mijn hele loopbaan stonden ze op mijn agenda, soms met een succesvol vervolg, soms met – achteraf – te weinig aandacht. Het grootouderschap (vijfvoudig) voegt nog bezorgdheid en betrokkenheid toe.

We zijn als grootouders met heel velen: als kiezers, als belastingbetalers, als burgers. Laten we ons recht van spreken en meedenken goed benutten.”

Alexander Rinnooy Kan met drie van zijn kleinkinderen

Meer Ambassadeurs

Ga naar de inhoud