Hans Opschoor

Hans Opschoor, emeritus hoogleraar milieu-economie.

“Ik ben al een aantal jaren actief voor de Grootouders als mede-demonstrant bij de Tweede Kamer en ook als auteur. Achtergrond daarbij is mijn betrokkenheid bij milieu-economisch onderzoek (nationaal, Europees, internationaal) sinds 1971, beleidsadvisering op duurzaamheids- en klimaatgebied en betrokken bij IPCC assessments. Dat alles bracht me ook bij de grote internationale milieuconferenties.

Ik wil helpen uitdragen waar “Grootouders voor het Klimaat” voor staan, ik doe dat o.a. door lezingen te geven. Van belang vind ik de koppeling van rechtvaardigheid en duurzaamheid, ook aan intergenerationele rechtvaardigheid.

Ik werk al jaren achter het vaandel van Wolfgang Sachs: “There is no ecology without equity; there is no equity without ecology”. Het lijkt me goed als de Grootouders het intergenerationele binnen de menselijke soort een institutioneel gerichte verdiepingsslag geven. Dat betekent een vertaling in (grond-)wetten en instituties als ombudsinstanties, etc. En ook daarbij ingesloten de rechten en plichten ten opzichte van andere soorten dan de “onze”. Dat ligt mij na aan het hart.”

Meer Ambassadeurs

Ga naar de inhoud