Jacqueline Cramer

Jacqueline Cramer zet zich al vijftig jaar in tegen milieuvervuiling en voor duurzaamheid.

Binnen politiek, wetenschap, overheid, bedrijfsleven, milieuorganisaties en onderwijs inspireerde zij: als hoogleraar, bestuurslid van meer dan 120 adviesraden en organisaties (b.v. SER, Amsterdam Economic Board en Plastic Soup Foundation), PvdA Minister van VROM in kabinet Balkenende IV. Tegenwoordig houdt ze zich vooral bezig met het stimuleren van de transitie naar circulaire economie: produceren zonder schadelijke gevolgen voor de mens en de aarde door gebruik van duurzame energie en zuinig omgaan met grondstoffen.

“Ja, ik ben ook grootouder en heel bezorgd over de wereld waarin mijn kleindochter opgroeit. Het is al vijf over twaalf. De hittegolven, overstromingen, orkanen en bosbranden: allemaal tekenen dat het de verkeerde kant opgaat. We moeten het tij keren.
Als we dat samen doen, steeds meer mensen en bedrijven zich aansluiten, dan houd ik hoop.

In mijn woonomgeving help ik mee de wijk schoon te houden en energiebesparende maatregelen te nemen. In mijn werk bouw ik aan circulaire initiatieven met bedrijven en overheden: eerst met een coalitie van welwillenden en daarna met een steeds grotere groep.

Met als doel, uiteindelijk iedereen hierin mee te nemen. De betonsector heeft nu de ambitie in 2030 klimaatneutraal en geheel circulair te zijn. Staal in de bouw wil 80% CO2 minderen door hergebruik en gerecycled staal. Om dat te bereiken, willen we samen met opdrachtgevers de duurzaamheidseisen in de aanbestedingen steeds strikter maken. Daarvoor hebben we ook overheidsregulering nodig, evenals draagvlak bij de uitvoerders. Op die kruispunten kan ik duwen en trekken. Het is een netwerk van vernieuwers, dat samen met de Rijksoverheid grote transities zoals die naar circulaire economie kan versnellen. Daar geloof ik stellig in!”

Meer Ambassadeurs

Ga naar de inhoud