Joos Ockels

Joos Ockels is mede-oprichter van de Happy Energy Foundation. Na de dood van haar man Wubbo Ockels, Nederlands astronaut, zette ze zijn inzet voor een leefbare planeet op eigen manier voort.

“Natuurlijk wil ik heel graag ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat zijn. Tot nu toe noem ik het ook nog steeds als een van de organisaties die me blijven inspireren om het gedachtegoed van mijn overleden man Wubbo te delen.

Ik blijf op zoek naar goede verhalen voor de toekomst van onze kleinkinderen.

Juist grootouders zijn belangrijk om die verhalen te vinden en te uiten. Ondersteuning te vinden en te geven aan de volgende generatie om begrippen als de-growth – consuminderen – betekenis-economie te onderbouwen. Wij grootouders weten en hebben ervaren dat het leven op meerdere wijzen heel prettig en heel levenswaardig kan zijn…. Dat het niet afhankelijk is en mag zijn van groei, groei….

Het is mijn opgave om het optimisme van Wubbo te blijven uitdragen in samenhang met de verantwoordelijkheid voor ons ruimteschip Aarde. Daaruit komt mijn motivatie voort” ….

Meer Ambassadeurs

Ga naar de inhoud