Prinses Irene van Lippe-Biesterfeld

Prinses Irene van Lippe-Biesterfeld

Irene van Lippe – Biesterfeld, Prinses van Oranje Nassau (1939) zet zich al vele jaren in voor een leefbare aarde.
Ze richtte het NatuurCollege op, dat cursussen organiseert en bedrijven inspireert tot duurzaam ondernemen. Het krijgt nu in samenwerking met de Universiteit van Wageningen een leerstoel “De Relatie van Mens en Natuur in het Antropoceen”.
Ze schreef meerdere boeken, waaronder “Aarde ik hou van jou” en met ecoloog en filosoof Matthijs Schouten “Leven in verbinding”, en “Bergplaas, een verhaal’.

In haar levensfilosofie staat het thema verbinding en eenheid van het leven centraal: met de medemens, met de aarde en de natuur en met ons eigen innerlijk. Dit artikel uit Trouw illustreert goed wat zij bedoelt.
NatuurWijs is het educatie programma voor scholen, om kinderen meer in contact te brengen met natuur.
In 2001 kocht zij het 5000 hectare grote Bergplaas in Zuid-Afrika, waar zij een natuurreservaat van maakte, en waar “Spirit of the Wild” cursussen worden gegeven voor gidsen van Natuurparken, jongeren uit de townships, en studenten.

“Je zou bijna denken dat de wereld vreselijk is als je het nieuws volgt. Gelukkig is dat niet zo. Jammer dat de media niet tussen alle nare berichten ook wat meer mooie projecten en daden van zoveel bewuste en gedreven mensen laten horen en zien.
Over dierenwelzijn, natuur- en cultuur inclusieve initiatieven. Ook op het gebied van bosbeleid, voedsel en landbouw is er veel moois gaande.
Respect voor de Aarde, samenwerken met de Aarde, en onze eigen positie in alle bescheidenheid innemen; daar richt het NatuurCollege zich op. Laten we ons vooral bezig houden met wat er wél kan, en samen optrekken, zodat de toekomst bestendige initiatieven meer kracht en bekendheid krijgen. Dan pas wordt de Aarde, die we in bruikleen hebben van onze (klein)kinderen, werkelijk juist beheerd.”

Meer Ambassadeurs

Ga naar de inhoud