Stop het gebruik van glyfosaat!

Stop het gebruik van glyfosaat!

Sinds de eerste introductie in de VS als Roundup in 1974, is glyfosaat de meest gebruikte onkruidverdelger in Europa en wereldwijd. Zoals wetenschappelijke studies hebben aangetoond, is dit giftige goedje schadelijk voor het milieu en kankerverwekkend voor mensen. Het tast het bodemleven aan, vervuilt het water en doodt bijen en andere insecten. Recente studies hebben glyfosaat in verband gebracht met de ziekte van Parkinson. Je herkent het aan het geel worden van weilanden en akkers.

Ondanks het verzoek van meer dan een miljoen Europeanen om glyfosaat in 2017 te verbieden, zijn de autoriteiten het eens geworden over het gebruik ervan voor nog eens 5 jaar. Nu, in 2023, bereidt de EU zich voor om deze veelgebruikte herbicide opnieuw goed te keuren, ditmaal niet voor 5 maar voor 15 jaar!

Om het op te nemen tegen Monsanto-Bayer en andere chemische bedrijven die de licentie van glyfosaat op de Europese markt willen verlengen, heeft de Stop Glyphosate Coalition, bestaande uit ngo’s uit de hele EU, zich verenigd om te pleiten voor een volledig verbod op glyfosaat.

Hoe kunnen wij helpen om de goedkeuring van Glyfosaat tegen te houden?

Naar verwachting zal in oktober 2023 de hergoedkeuring van glyfosaat worden besproken door de vertegenwoordigers van de lidstaten in de zogeheten EU-SCOPAFF-commissie (Standing Comittee on Plants, Animals, Food and Feed). De regeringsvertegenwoordigers beslissen tijdens deze stemming of ze zich onthouden, voor of tegen stemmen. De individuele beslissing van Nederland kan bepalend zijn voor de uitkomst van de stemming. Elke onthouding of tegenstem kan een ​​verschil maken. In 2017 werd de verlenging goedgekeurd omdat Duitsland ermee instemde.

De Grootouders voor het Klimaat vragen de Minister van Volksgezondheid en die van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met klem zich te verzetten tegen de hernieuwde goedkeuring van glyfosaat en het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te volgen die vindt dat het verboden moet worden. Overigens vindt ook onze eigen RIVM dat er veel strengere eisen gesteld moeten worden aan het gebruik van landbouwgiffen.

Het is de taak van de regering is om een schoon leefmilieu te garanderen voor de huidige en toekomstige generaties en ook voor alle andere levende wezens. Dat is niet alleen een grondwettelijke maar ook en bovenal een morele plicht.

Namens Grootouders voor het Klimaat, Corina van Arnhem

Deel
Deel

Lees andere artikelen

19 juli 2024
Interview Philip Beekman met Duurzaam investeren
10 juli 2024
Het klimaat is niet links of rechts. Energiegemeenschappen van burgers*, hebben volgens Europa het volste recht hun eigen energie te...
5 juli 2024
De Pleindemonstratie op 4 juli startte met de bekende Grootouders-flashmob met begeleiding door enthousiaste musici. Daarna ontvingen we onze gast...
Ga naar de inhoud