Wopke Hoekstra traineert klimaatrechtvaardigheid

Wopke Hoekstra traineert klimaatrechtvaardigheid

Op 16 februari hebben we een petitie aangeboden aan de Minister van Buitenlandse Zaken, vertegenwoordigd door de heer Mollema, directeur Communicatie.

In deze petitie eisen de Grootouders voor het Klimaat van onze politieke vertegenwoordigers om alsnog actie te ondernemen en ervoor te zorgen dat Nederland instemt met de resolutie van Vanuatu.

In deze resolutie vragen 16 arme landen die door de klimaatverandering ernstig zijn getroffen, een advies van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) over de wettelijke verplichtingen van alle staten m.b.t. hun klimaatdoelstellingen. Inmiddels hebben meer dan 100 landen verklaard deze resolutie te steunen. Hierover heeft Nederland zich echter nog niet uitgesproken. De Grootouders voor het Klimaat willen dat de Nederlands regering met de resolutie instemt, hetgeen in overeenstemming is met het rechterlijke Urgenda-arrest en het Klimaatakkoord van Parijs. 

Update. Corina van Arnhem heeft contact gehad met de attaché van Vanuatu in New York. Er zijn pas 80 landen, niet 100 zoals de Volkskrant meldde, die steun hebben gegeven. Om een meerderheid plus 1 te halen van 193 (aantal leden van de VN), moeten er nog meer landen meedoen. Christine Teunissen van de PvdD heeft hierover gister gesproken met minister Jetten. De regering staat in principe positief tegenover de resolutie maar wil wachten tot alle besprekingen zijn afgerond. Er moet dus druk worden gezet op de regering om nu steun te betuigen want dat helpt om andere landen over de streep te trekken.

Update 2. Bekijk het interview met Vincent van den Bergen op Studio Den Haag TV met Zaterdag Live op zaterdag 18 februari 2023. Dit is een live televisieprogramma van RTV Discus, vanaf 18.00 uur op Den Haag TV. Vincent van den Bergen licht toe wat de petitie en de resolutie inhouden.

Vanuatu, een eilandengroep in de Stille Oceaan, dreigt door de stijging van de zeespiegel, te verdwijnen. Met steun van een Nederlandse juriste heeft het land eind 2022 een lang verwachte VN-resolutie ingediend waarin het Internationaal Gerechtshof (ICJ) wordt gevraagd welke verplichtingen staten hebben m.b.t. klimaatverandering.

Zo’n advies legt veel gewicht in de schaal en helpt arme landen in hun strijd voor klimaatrechtvaardigheid. Zij ondervinden de gevolgen van de opwarming van de aarde terwijl ze deze niet veroorzaken.

De resolutie komt eind deze maand in stemming in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Meer dan 90 landen, waaronder Duitsland en Portugal, geven hun steun. Nederland, nota bene het gastland van het Internationaal Gerechtshof, speelt stommetje.

Op Kamervragen van de ChristenUnie in december jl. waarin de regering wordt opgeroepen om zich daarbij aan te sluiten, antwoordt Wopke Hoekstra dat “nadere interdepartementale afstemming nodig is”. Tijdgebrek en een tekort aan informatie kunnen hierbij geen rol hebben gespeeld. Vanuatu is al jaren bezig met steun werven voor de resolutie.

Er blijft niets anders over dan te concluderen dat Buitenlandse Zaken moedwillig de zaak tegenhoudt. Dat is uiterst beschamend omdat ons land klimaatrechtvaardigheid hoog in het vaandel heeft staan.

Vandaar onze petitie die vandaag op het Ministerie overhandigd is door Philip Beekman.

Vanuatu Eton Beach Panoramio 16X9 1
Vanuatu, Eilanden Groep In De Stille Oceaan
Voor Buza
Voor Het Ministerie Van Buitenlandse Zaken
Deel
Deel

Lees andere artikelen

19 juli 2024
Interview Philip Beekman met Duurzaam investeren
10 juli 2024
Het klimaat is niet links of rechts. Energiegemeenschappen van burgers*, hebben volgens Europa het volste recht hun eigen energie te...
5 juli 2024
De Pleindemonstratie op 4 juli startte met de bekende Grootouders-flashmob met begeleiding door enthousiaste musici. Daarna ontvingen we onze gast...
Ga naar de inhoud