Webinar: “Kernenergie, hebben we dat echt nodig om de klimaatdoelen te halen?” 
Afgelopen
Afgelopen

Webinar: “Kernenergie, hebben we dat echt nodig om de klimaatdoelen te halen?” 

19 oktober 2022
19:30
Online
Wim Turkenburg|Prof. dr. Wim Turkenburg

Op woensdag 19 oktober 2022 van 19.30 – 20.30 uur heeft prof. dr. Wim Turkenburg, emeritus hoogleraar  ‘Science, Technology and Society’ aan de Universiteit Utrecht, gesproken over de vraag “Kernenergie, hebben we dat echt nodig om de klimaatdoelen te halen?”

Door het huidige kabinet is in het coalitieakkoord niet alleen afgesproken om de reductie van broeikasgassen aan te scherpen tot 60% in 2030 onder het niveau van 1990 en om 2050 klimaatneutraal te zijn in Nederland, maar ook om twee kerncentrales te bouwen. Daarover is inmiddels een debat ontstaan met de vraag of dat wel verstandig, veilig en kosteneffectief is.

Wim Turkenburg zal op deze en andere vragen ingaan.

Bekijk de presentatie “Over de noodzaak en wenselijkheid van nieuwbouw van kerncentrales”

Wim Turkenburg is een van de oprichters en eerste directeur van het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en het Utrecht Centre for Energy Research, en voormalig hoofd van de afdeling STS  van de Universiteit Utrecht. Sinds zijn pensionering in 2012 is hij ook als consultant actief.

Hij heeft een zeer groot aantal wetenschappelijke publicaties op zijn naam en was onder andere mede-auteur van IPCC rapporten en de Global Energy Assessment. Hij treedt veelvuldig op als adviseur van organisaties op het gebied van energie, met name in het huidige debat over kernenergie.

Hier vind je zijn cv en publicaties.

 

Ga naar de inhoud