Webinar “Ontdooiende permafrost – een kantelpunt in het klimaat?”
Afgelopen
Afgelopen

Webinar “Ontdooiende permafrost – een kantelpunt in het klimaat?”

21 maart 2023
19:30
Online
portret Ko van Huissteden

Op dinsdag 21 maart van 19.30 tot 20.30 sprak dr. Ko van Huissteden, fysisch geograaf aan de VU te Amsterdam over het smelten van de permafrost als voorbeeld van een belangrijk ‘tipping point’.

Permafrost – permanent bevroren bodem – beslaat zo’n 24% procent van het landoppervlak van het noordelijk halfrond. Het ontdooien van permafrost is in de media vaak neergezet als sensationele ‘methaanbom’ die een omslag van het klimaat zou kunnen veroorzaken – een kantelpunt, hoewel ander onderzoek dit relativeert.

Onzekerheid
Hoe het ook zij, er is meer aan de hand in permafrostgebieden dan alleen uitstoot van methaan. Er is veel onzekerheid over de hoeveelheid broeikasgassen die uit permafrost vrij zou kunnen komen, en ook welke: CO2, methaan (CH4), en ook lachgas (N2O). Wordt dit gecompenseerd door meer CO2 opname in de vegetatie of gooien bosbranden roet in het eten? Daarnaast heeft ontdooien van permafrost een enorme invloed op ecosystemen en landschap, en op warmte-uitwisseling tussen bodem en atmosfeer. In dit webinar zal worden ingegaan op welke processen er plaats vinden als de permafrost ontdooit, en wat dit voor gevolgen heeft voor onze pogingen om klimaatopwarming in te dammen.

Bekijk de presentatie van dr. Ko van Huissteden.

Ko van Huissteden is emeritus universitair hoofddocent Aardwetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is gepromoveerd op rivierafzettingen uit de laatste ijstijd in Nederland, waarin het verschijnen en verdwijnen van de ijstijd-permafrost uit Nederland is vast gelegd. Sindsdien is hij betrokken geweest bij onderzoek naar broeikasgas-emissie uit veenbodems in Nederland, en vanaf 2004 bij onderzoek naar permafrost en broeikasgassen in Yakutië (Oost Siberië). Hij is auteur van ‘Thawing Permafrost’, een wetenschappelijk boek over permafrost (uitgever Springer Nature), en van het op een groter publiek gerichte Nederlandstalige boek ‘Permafrost, nu en in de ijstijd’ (KNNV uitgeverij). Het onderzoekswerk in Siberië is met een laatste bezoek in 2018 beëindigd, maar hij is nog steeds actief betrokken bij onderzoek naar reductie van broeikasgasemissies uit Nederlandse veenbodems.

Ga naar de inhoud