Energiegemeenschappen helpen mee het klimaatprobleem samen op te lossen!
Energiegemeenschap local4local(1), beeld - Energie Samen

Energiegemeenschappen helpen mee het klimaatprobleem samen op te lossen!

Het klimaat is niet links of rechts. Energiegemeenschappen van burgers*, hebben volgens Europa het volste recht hun eigen energie te produceren èn te gebruiken. Zo helpen wij mee het klimaatprobleem samen op te lossen.

Nederland heeft de Europese richtlijn uit 2018 inmiddels in een wet gegoten die sinds 4 juni jl. bij de 1e Kamer sinds ligt**. Helaas nog zonder uitvoeringsplan; maar dat vullen we zelf wel in als het moet. De eerste horde is genomen. Nu snel door naar de finish!

Wij, Grootouders voor het Klimaat kiezen al jaren van harte en uit overtuiging voor een duurzame en betaalbare gemeenschapsoplossing. Voor onze kleinkinderen, zij hebben nog een heel leven voor de boeg. Oók voor onze kinderen en voor onszelf. Daarom zijn we aan de slag gegaan in de energiecoöperatie Wind en Zon.

We kunnen de regering helpen met een goede uitvoeringspraktijk! Samen aan de oplossing werken en liefst één grote Energiegemeenschap vormen. Samen onze eigen duurzame energie oogsten! Als Grootouders staan we daarmee op de bres voor elkaar en vóór het klimaat. Doe je mee?

Dick van Elk, Campagne Wind en Zon voor Iedereen

* Voor geïnteresseerden: eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:328:FULL speciaal Artikel 21 en 22 pag. L 328/120-122, lees deze pagina’s hier.
** Brede steun voor nieuwe energiewet | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl met een link naar de nieuwe Energiewet en de Memorie van Toelichting voor wie verder wil studeren

Afbeelding boven: Energie Samen

Deel
Deel

Lees andere artikelen

19 juli 2024
Interview Philip Beekman met Duurzaam investeren
5 juli 2024
De Pleindemonstratie op 4 juli startte met de bekende Grootouders-flashmob met begeleiding door enthousiaste musici. Daarna ontvingen we onze gast...
27 juni 2024
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op basisschool Het Schateiland in Utrecht en in aanwezigheid van ouders en leerlingen reikte onze ambassadeur...
Ga naar de inhoud